LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Členové představenstva a prezident ČSK doc. Roman Šmucler se účastní shromáždění OSK, která jsou podle jeho slov někdy formální a málo záživná.

Sněm OSK Šumperk.

K tomu dodává:

„Raději vidím jednání, která krom formalit přinesou diskusi a třeba i odborné sdělení. No a pak jsou sněmy jako ten v Šumperku. Už krásné prostředí zámku Sobotín s neskutečným rautem, jaký se v Praze nevidí ani na luxusních párty, dávalo tušit, že se tady sešla elita kraje. Mnoho hodin odborné diskuze i řešení komorových problémů s tím, že se vlastně všichni jen těžko rozcházeli. Sněm usnášeníschopný a nakonec si odsouhlasili, že se za rok nepotkají jen jednou, ale dvakrát. Nakonec se šlo do wellnessu. Byl jsem z toho nadšením tak vedle, že jsem si tam zapomněl klobouk... Tak nějak vypadá skutečné cechovní shromáždění kolegů!“

12. 1. 2018

LKS 01/2018

Print: LKS. 2018; 28(1): 2

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: