LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mladá začínající lékařka MDDr. Nikola Smětalová se třemi kolegyněmi MDDr. Ivou Vobornou, Ph.D., MUDr. Karin Chytilovou, Ph.D., a MUDr. Blankou Tomečkovou představily zajímavý a vysoce originální projekt – sepsat vlastní stomatologickou příručku, sehnat si na ni samostatně peníze, samostatně ji vydat a distribuovat. Před sto lety projekt extrémně rizikový, dnes, s pomocí nejnovějších technologií, skutečnost u nás i ve světě stále častější.

Kniha je brožovaná, rozdělená do 22 kapitol. Postupně se zabývá anamnézou, hygienou dutiny ústní, vyšetřením, dokumentací pacienta, fluoridy, chrupem jako celkem, bělením zubů, konzervačním zubním lékařstvím, zajištěním suchého pole, radiologií, endodoncií, protetikou, ortodoncií, první pomocí, anestezií, antibiotiky, úrazy zubů. Zahrnuje seznam vybraných definic, materiály a přístroje ve stomatologii a otázky k procvičení. Kniha je bohatě vybavena barevnou obrazovou dokumentací. V seznamu literatury je jedna strana odkazů na vesměs české či do českého jazyka přeložené monografie, dále pět a půl stran odkazů na internetové odkazy, vesměs rovněž české. Součástí knihy je i propiska, gumička a sada vtipných samolepek.

Kniha na obálce uvádí, že představuje „motivační deník“, dále v úvodu deklaruje, že „informace jsou prezentovány ve zjednodušené formě a slouží jako zábavný výukový materiál doplňující odbornou literaturu“ a že „slouží k aktivní formě učení a k odlehčení stresu“. Forma zpracování knihy těmto charakteristikám odpovídá, předsevzaté cíle plní.

Kniha však trpí některými nešvary autonomních projektů, které by zkušené nakladatelství nedopustilo. Obsah je výčtem názvů kapitol, ovšem bez paginace, orientace v knize je tedy pro čtenáře ztížena. Samotné řazení kapitol je rovněž diskutabilní, například fluoridy před představením anatomie chrupu, dentální hygiena mezi anamnézou a vyšetřením pacienta či lokální anestezie téměř v závěru knihy. Odvážné je napsat první odbornou knihu, kde je prezentována řada závazných postupů a medikací, bez odborného stomatologického lektora (recenzenta).

Knihu lze vnímat jako publikované zápisky studentky zubního lékařství. Z tohoto pohledu jsou cenné pro vysokoškolské učitele i jako forma zpětné vazby. Například gnatologie je prezentována vesměs jako výčet pojmů, se závěrečným povzdechem: „Uf, tentokrát jsme u konce“, což je pro lékařské fakulty vykřičníkem, neboť tato šablonovitost je v přímé kontradikci k tomu, jak je dnes moderní gnatologie ve světě vnímána i v praxi provozována. V sekci vyšetření pacienta není ani zmínka o vyšetření žvýkacích či jiných svalů, další z příznaků dentocentrického vidění světa, kterým soudobá stomatologická výuka značně trpí.

21. 11. 2020

LKS 11/2020

Print: LKS. 2020; 30(11): 201

Autor:

Rubrika:

Téma: