LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kancelář ČSK je základním servisním centrem Komory. Poskytuje členům ČSK i oblastním stomatologickým komorám rozsáhlou informační, administrativní a organizační podporu, zajišťuje chod systému celoživotního vzdělávání a přípravu komorových akcí, je významným uzlem vnitřní i vnější komunikace Komory. Tvoří ji profesionální tým zaměstnanců. S některými z nich jste v pravidelném kontaktu, ale někdy se stává, že přesně nevíte, na koho se s konkrétní záležitostí obrátit.

Postupně vám tým Kanceláře představujeme, abyste věděli, kdo vám pomůže v pěti nejdůležitějších okruzích témat:

  • vnitřní život Komory,
  • administrativa,
  • vzdělávání,
  • disciplinární řízení,
  • komunikace.

Tento 3. díl je věnován disciplinárnímu řízení, tedy oddělení administrativy pro disciplinární řízení (ADŘ). Každý ze zaměstnanců stručně hovoří o tom, co je jeho hlavní pracovní náplní a na čem aktuálně pracuje. Někdo také připojil svůj vzkaz pro vás, členy Komory.

Ludmila Pohanková

vedoucí oddělení administrativy pro disciplinární řízení

Oddělení administrativy pro disciplinární řízení (ADŘ) pomáhá revizním komisím a čestným radám OSK s jejich nepopulární činností vyplývající z jejich funkce. Mezi tři referentky (2 sídlí v Praze v Apolence a 1 v sekretariátu OSK Olomouc) je rozdělena administrativa pro 61 RK OSK, 11 SČR OSK a 16 ČR OSK.

Referentky vedou disciplinární spisy a vyřizují veškerou korespondenci a administrativu související se stížnostmi pacientů a s dotazy a dle pokynů RK a ČR OSK zajišťují případně další podklady potřebné pro řízení. Práce tohoto oddělení spočívá v komunikaci se stěžovateli a s pacienty a zejména s vámi, zubními lékaři – ať už v pozici funkcionáře či znalce Komory nebo v pozici podezřelého.

Jako vedoucí oddělení dohlížím na plynulé administrativní zpracování stížností referentkami ADŘ. V případě nejasností poradím jim nebo členům RK a ČR či přímo členům ČSK s dalším postupem k prošetření konkrétní stížnosti.

V našem oddělení také denně zodpovídáme dotazy pacientů nejen telefonické, písemné, ale i při jejich osobní návštěvě v Apolence. Pacienti nás zahlcují různými dotazy a problémy, často nevědí, kam se obrátit. Není to vždy snadné, setkáváme se i s absurdními dotazy a různými reakcemi lidí... I přesto se snažíme jednat vstřícně a pomoci alespoň radou či odkázat na příslušnou organizaci, i když úlohou ČSK není řešit zdravotní či dokonce osobní problémy pacientů.

Při naší práci a při disciplinární činnosti RK a ČR je významnou oporou také právník Mgr. Jiří Slavík a právní poradce pro ADŘ JUDr. David Vostrejž.

Dále vykonávám činnost odborné asistentky revizní komise ČSK a čestné rady ČSK. Připravuji jednání těchto dvou orgánů Komory včetně podkladů, zpracovávám zápisy z jejich jednání, vyřizuji korespondenci. Administrativně vyřizuji a předkládám předsedkyni RK ČSK stížnosti k postoupení příslušným orgánům, k rozhodnutí o podjatosti či k provedení výkonu dozoru nad činností RK OSK. Zprostředkovávám konzultace předsedů RK OSK s předsedkyní RK ČSK. Vyřizuji dotazy a žádosti orgánů státní správy ve věci stížností (Policie ČR a Krajských úřadů apod.). Vedu Rejstřík disciplinárních opatření, zpracovávám statistiky stížností. V případě potřeby organizuji školení pro RK a ČR OSK a jednou za 5 let také pro znalce Komory. Mimochodem, znalců Komory máme velký nedostatek...

A na závěr malá prosba na vás, zubní lékaře: mějte se svými pacienty trpělivost a komunikujte s nimi, i když je to mnohdy velmi těžké. Stížnosti často pramení z nedostatku informací a komunikace nebo z nepochopení. Informujte včas Kancelář ČSK a sekretariát OSK o změnách týkajících se výkonu vašeho povolání, můžeme tím předejít mnohým nedorozuměním a komplikacím. Udělejte si chvilku čas a podívejte se do řádů ČSK a sledujte informace, které vám předáváme.

Veronika Skácelová

referentka ADŘ

Mám na starosti administrativní podporu revizním komisím a (společným) čestným radám OSK Praha 1 až 10, Praha západ-východ, Příbram a Benešov.

Pro mou práci je důležitá zpětná vazba a pravidelná komunikace ze strany členů těchto komorových orgánů, ale i komunikace s lékaři, na které je stížnost podaná. Veškerá korespondence, zdravotnické dokumentace a ostatní potřebné dokumenty k řešení stížností musí projít mýma rukama k příslušným orgánům ČSK.

Běžně také vyřizuji dotazy pacientů k obecným věcem týkajícím se stomatologického ošetření. S kolegyněmi v ADŘ doporučujeme pacientům, aby se s problémem nejdříve obrátili na „svého“ stomatologa a pokusili se v klidu dohodnout s ním. Vždy je to pro obě strany lepší cesta, než když se musí řešit stížnost před správními orgány ČSK nebo dokonce soudně.

Mgr. Markéta Čechová

referentka ADŘ

Mou hlavní pracovní náplní je administrativní podpora revizním komisím a (společným) čestným radám z OSK Beroun, Česká Lípa, České Budějovice, Děčín, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Chomutov, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Kladno-Rakovník, Klatovy, Liberec, Litoměřice, Litomyšl, Most, Náchod, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Poděbrady, Rychnov nad Kněžnou, Tábor, Trutnov, Třebíč, Ústí nad Labem a Žďár nad Sázavou.

Oddělení ADŘ zřejmě nepatří mezi lékaři k těm nejoblíbenějším. Pokud ode mne dostanete doporučený dopis, může to totiž znamenat, že na vás některý z pacientů podal stížnost. V takovém případě vám doporučuji zachovat chladnou hlavu a ve svém vyjádření popsat situaci ze svého úhlu pohledu. Každá mince má dvě strany, na vás je, abyste nám ukázali tu svou. K mé práci patří i komunikace se stěžovateli či potenciálními stěžovateli. Ti občas obohatí můj den názorem na aktuální stav zdravotnictví, či si postěžují na to, že nemohou nalézt nového zubního lékaře.

Mgr. Veronika Zábojová

referentka ADŘ

Členové Komory mě najdou v sekretariátu OSK Olomouc, kde poskytuji administrativní podporu revizním komisím a (společným) čestným radám z OSK Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Frýdek-Místek, Hodonín, Karviná, Kroměříž, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Prostějov, Šumperk, Uherské Hradiště, Vsetín, Vyškov, Zlín a Znojmo.

Stejně jako mé kolegyně ADŘ z Apolenky mám na starosti vedení disciplinárních spisů, a to jak v listinné, tak elektronické podobě. Komunikuji s výše uvedenými orgány Komory a kontroluji dodržování lhůt a plnění úkolů daných orgánů. Spravuji také korespondenci jednotlivých složek, zpracovávám a vypravuji další písemnosti, komunikuji se stěžovateli, podezřelými, disciplinárně obviněnými, svědky, znalci a dalšími osobami, kterých se disciplinární řízení týká. Zajišťuji znalecké posudky. Mezi mé kompetence patří zpřístupňovat disciplinární spis oprávněným osobám, zajistit podklady, důkazy a součinnost osob v souladu s právními předpisy.

Jsem si vědoma, že naše pozice je nově zřízena a funguje zatím krátce, ale věřím, že většina z vás naši práci ocení a že členům RK a ČR OSK ulevíme od nadbytečného papírování a komunikace se stěžovateli.

20. 1. 2019

LKS 01/2019

Print: LKS. 2019; 29(1): S2 – S3

Autor:

Rubrika:

Téma: