LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ke stanovému termínu 14. 12. 2020 se všichni tři kandidáti na funkci prezidenta ČSK na funkční období 2021 – 2025, kteří v té době byli navrženi na zařazení na kandidátní listinu a s tímto návrhem souhlasili, rozhodli využít možnost prezentace v lednovém LKS a na webových stránkách ČSK (Pro členy/Volby prezidenta). Na této stránce uvádíme, v abecedním pořadí, stručný profesní životopis jednotlivých kandidátů, který každý z nich zpracoval dle vlastního uvážení. Na následující dvoustraně se můžete seznámit s jejich volebním programem.

MUDr. Jiří Hrabák

Pracovní zkušenosti. 2009 – 2010: vedoucí lékař zubního odd., Oblastní nemocnice Příbram, a. s.; vedoucí lékař zubní LSPP, Příbram; zubní lékař v soukromé zubní praxi MUDr. Světlany Vlasové, Příbram. 2010 až současnost: majitel a vedoucí lékař Estea Dental Practice, Příbram. 2017 až současnost: vedoucí zubní lékař Stomatologie Vyhlídka, Praha-Stodůlky.

Vzdělání. 2003 – 2009: Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni, obor stomatologie.

Dovednosti. Angličtina plynně, němčina, komunikativnost, kreativita, schopnost motivovat, analytické myšlení.

Zájmy. Aktivně sport. Problematika dopingu ve sportu – lektor. Astronomie, fyzika, přírodní vědy, všeobecně medicína, filozofie, psychologie, ekonomika.

MUDr. Pavel Smažík

Ještě jako student stomatologie položil v roce 1990 základy svého podnikání v oboru dodávek potřeb a služeb pro stomatologii a v roce 1991 založil společnost Dentamed, která je dnes vedoucí firmou v oboru. V roce 2006 své podíly prodal, v dubnu 2020 předal řízení firmy a nyní je poradcem a předsedou představenstva firmy.

Poslední dva roky se věnuje rozvoji společnosti Herbadent. Předseda asociace Czechdent, která sdružuje firmy podnikající v oblasti výroby a dodávek potřeb pro stomatologii. Viceprezident ADDE, evropské zastřešující organizace. Řadový člen České stomatologické komory.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Absolvoval v r. 1992 na 1. LF UK. Získal I. a II. atestaci ze Stomatologie a atestaci z Klinické stomatologie. Držitel osvědčení odbornosti ve stomatochirurgii. Docent v oboru stomatologie (ČR, SR). Znalec ČSK; soudní znalec. Bývalý předseda revizní komise OSK Praha 2. Ve funkčním období 2017 – 2021 prezident ČSK. Předseda Vědecké rady ČSK. Člen Vědecké rady MZ ČR. Člen Rady poskytovatelů MZ ČR. Předseda Společnosti estetické a laserové medicíny ČLS JEP (od 2013).

Podílel se na 7 monografiích, 64 původních a přehledových odborných sdělení. Autorem přes 200 přednášek, z toho 69 v zahraničí. Cena ministra zdravotnictví za medicínský výzkum 2008.

Volební program kandidátů na funkci prezidenta ČSK

 • Volby prezidenta ČSK na funkční období 2021 – 2025 se budou konat na volebním jednání sněmu ČSK dne 20. února 2021 od 10.00 hod. v Kongresovém centru Praha.
 • Návrhy na zařazení člena Komory na kandidátní listinu bylo podle volebního řádu možné podat do 21. ledna 2020; k návrhům, které byly podány později, se nepřihlíží.

MUDr. Jiří Hrabák

Vážené kolegyně a kolegové, jsem praktický zubní lékař, tedy praktik, jako je většina ostatních členů Komory, co se snaží ve svých praxích o péči o pacienty od prvních zoubků po bezzubé čelisti. Naše denní zkušenost je zcela odlišná od zaměření specialisty, který řeší jen omezené spektrum výkonů, komplikací, a nezná tak, z první ruky, problémy běžných členů Komory. Máme své pacienty, máme k nim osobní vztah, vidíme vyrůstat jejich děti a vidíme je spolu s námi stárnout. Prožíváme s nimi jejich radosti i strasti. Někdy i smutně koukáme na oznámení od pojišťovny „pojištění ukončeno OU“. Pro nás není medicína botox, výplně rtů a implantace. Pro nás to je povolání, nikoliv bussines, sebeprezentace na kongresech, školeních nebo snaha ohromit akademickými tituly a na odhadech založenou rétorikou. Chceme dělat svou práci dobře.

Chci, aby Komora chránila členy před zbytečnou byrokracií. Chci, aby administrativa a kontroly ze strany úřadů měly jasně popsaný a odůvodněný význam. Aby každou vyhlášku, co klade požadavky na nás, podpořila jasná fakta. Proč je a jak prospěje nám a našim pacientům. Aby nás administrativa neodváděla od toho podstatného – práce u křesla.

Budu prosazovat:

 1. Levný chod Komory a jasné ne zvyšování členských poplatků.
 2. Budu prosazovat reálnou cenu za hrazené výkony.
 3. Budu chtít vytvořit funkční informační kanál dostupný všem členům, obsahující nutné informace pro denní chod naší praxe.
 4. Snížení byrokratické zátěže.
 5. Postupnou a racionální digitalizaci vzdělávání.
 6. Transparentní účet ČSK a transparentní náhled do všech jednání Komory.
 7. Transparentní hlasování sněmovníků všech oblastí.
 8. Korespondenční hlasování členů.
 9. Shrnuto, aby Komora pro každého stomatologa znamenala úsměv na rtech.

Věřím v demokracii, věřím, že každý z nás má hlas a může ho uplatnit ve svobodné společnosti a o to víc ve svobodném povolání jít hájit svobodu pro jeho výkon.

Skutečný lídr nechce, aby lidé uvěřili v něho, ale chce, aby uvěřili v sebe.

MUDr. Pavel Smažík

Česká stomatologie trpí, stejně jako ostatní obory naší společnosti, rozdělením. Bohužel toto dělení spolu s absencí společného a sdíleného cíle, nás oslabuje. Uvnitř, ale bohužel i navenek.

Česká stomatologická komora musí spojovat rozpojené a posilovat prosperitu celého oboru a zlepšovat podmínky pro své členy.

Přeji si takovouto budoucnost ČSK:

 1. Zlepšuje obraz stomatologie u veřejnosti a zajišťuje pozitivní vnímání stomatologické péče. Tím podporuje prosperitu stomatologických praxí.
 2. Zajišťuje, aby státní orgány a pojišťovny vnímaly důležitost stomatologie a aby neomezovaly svobodné rozhodování stomatologů a pacientů.
 3. Moderuje rozložení stomatologických praxí po České republice a pomáhá zajistit atraktivní podmínky praxí tam, kde je nabídka kapacit stomatologické péče nedostatečná, tedy především mimo velká města.
 4. Pomáhá tomu, aby členové měli možnost svou celoživotní investici do budování praxe zúročit.
 5. Vytváří podmínky pro spolupráci různých generací stomatologů.
 6. Zajišťuje optimální symbiózu stomatologů a dentálních hygienistek.
 7. Podporuje spolupráci stomatologů a zubních techniků.
 8. Využívá aktivitu studentů stomatologie a poskytuje jim maximální podporu.
 9. Za své členy řeší maximum administrativních činností jejich praxe a aktivně bojuje za snižování byrokratické zátěže ze strany státních orgánů.
 10. Poskytuje svým členům záštitu a aktivní pomoc před nezákonným útlakem státních či soukromých sil.

Slovo na závěr: V případě, že dostanu vaši důvěru, chci nastavit Komoru tak, aby co nejlépe naplňovala své poslání, pomáhat svým členům ve výkonu jejich práce. Věřím, že mé zkušenosti, lidské vlastnosti a manažerské dovednosti, včetně schopnosti týmové práce, budou stačit na to, abych Komoru vedl a reprezentoval v Česku i v zahraničí tak, že díky její činnosti bude česká stomatologie rozvíjet svou prestiž a prosperitu a že práce členů, stomatologů, bude díky podpoře Komory co nejefektivnější a nejradostnější.

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Logickým důvodem pro pokračování ve funkci by bylo:

 • Historickou reformu řádů je potřeba uvést v život. Chybí etický řád odpovídající evropským standardům.
 • Vypracovali jsme mnoho odborných doporučení, řada jich ještě chybí.
 • Máme nejkomplexnější vzdělávací systém v medicíně, ale vývoj si žádá zavést nové vzdělávací programy pro lékaře i nelékaře.
 • Po vzoru spoluzakladatelů naší Komory z roku 1892 jsme se vydali cestou k uznávací komoře, tedy k naprosté nezávislosti, ale i odpovědnosti. Novelizovat potřebuje zákon z roku 1991!
 • Česká stomatologie je nyní ve světě vidět, tak toho využijme. Praha jako místo setkávání špiček oboru.
 • Byli jsme v roce 2019 nejlepší v edukačních aktivitách v celé FDI. Avšak četnost zubního kazu, především u dětí, je neuspokojivá, jakkoli jsme se významně posunuli vpřed.
 • Systém předávání praxí a pacientů se zlepšil, ale má daleko k dokonalosti.
 • Vyřešit problém „pacientů bez stomatologa“ německým systémem bonifikací.
 • Kultivujeme sazebník a potřebujeme změny v příslušných přílohách zákona.
 • Mladí jsou naše budoucnost. Jak je připravíme, takovou stomatologii budeme mít!
 • Je třeba nově definovat a zaškolit dentální tým.

...jenže je před námi zvládnutí nebývalé hospodářské krize. V 1. pololetí 2020 poklesly příjmy ze zdravotních pojišťoven o 5 %, s přímými platbami to lepší není a nebude. Ekonomická krize postihla stomatologii před ostatními. Z historie víme, že nejhorší to v našem oboru bývá asi rok po největším propadu HDP. Je třeba se přichystat. Vyjednat udržení a snad navýšení plateb od pojišťoven. Je to i naděje na větší změny v systému úhrad. Ale i čas, kdy musíme stomatologii propagovat, aby do sebe pacienti dostatečně investovali. Bohužel, krize bude asi hlavní téma nejméně poloviny příštího volebního období a osobně ji vnímám jako klíčový úkol.

Poděkování: Sluší se poděkovat za společné úspěchy viceprezidentovi, představenstvu ČSK, sněmu ČSK, všem funkcionářům. Nelze opomenout pracovníky ČSK a Mgr. Jiřího Slavíka.

MUDr. Jiří Hrabák
MUDr. Pavel Smažík
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

23. 1. 2021

LKS 01/2021

Print: LKS. 2021; 31(1): 7 – 9

Autor:

Fotografie

 • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: