LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jako lékař jsem byl se svou zaměstnankyní povinně testován na COVID-19. Mohu si úhradu testu dát do výdajů?

Pokud je v souvislosti s výkonem podnikatelské činnosti povinný test na COVID-19, jedná se o daňově uznatelný výdaj.

Náklady na povinný test zaměstnanců na COVID-19 jsou povinným výdajem zaměstnavatele podle § 102 zákoníku práce. Jde tedy o daňový výdaj podle § 24 odst. 2 písmeno p) zákona o daních z příjmů. Na straně zaměstnance jde o příjem ve formě povinného plnění zaměstnavatele na vytváření a dodržování pracovních podmínek pro výkon práce stanovených právním předpisem, který podle § 6 odst. 7 písmeno e) zákona o daních z příjmů není u zaměstnance předmětem daně.