LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zveřejňujeme informace, které zpracovalo a rozeslalo Ministerstvo zdravotnictví.

Průkazka Global Health Insurance Card, kterou Velká Británie začne vydávat v průběhu roku 2021.

Postupy při vykazování a úhradě zdravotních služeb poskytnutých britským pojištěncům

Od 1. 1. 2021 se vzájemné vztahy řídí tzv. Výstupovou dohodou a rovněž Dohodou o obchodu a spolupráci (dále jen „Dohoda“). Výše uvedené Dohody i od 1. 1. 2021 zachovávají při poskytování a úhradě zdravotních služeb obdobné postupy, jaké platily v době členství UK v Evropské unii. Nedochází tedy k výrazným změnám v poskytování zdravotních služeb osobám pojištěným ve Velké Británii.

Je však třeba říci, že se jedná o dokumenty nové a dosud praxí neprověřené. Až s odstupem času budou některá ustanovení jasnější.

Poskytování nezbytné zdravotní péče

Na rozdíl od původně avizovaného ukončení platnosti britských evropských průkazů zdravotního pojištění (EHIC) k 31. 12. 2020, zůstávají tyto průkazy i nadále v platnosti. Osoba pojištěná v Británii se jimi může při pobytu v ČR prokazovat k poskytnutí nezbytné zdravotní péče.

Velká Británie avizuje rovněž existenci Global Health Insurance Card, kterou však teprve v průběhu roku 2021 plánuje začít vydávat. Její podobu vidíte na horním obrázku.

Pokud osoba pojištěná v UK nebude mít u sebe žádný z těchto dokladů, je možné ji požádat o přímou platbu, nebo si vyžádat prostřednictvím Kanceláře zdravotního pojištění náhradní certifikát, tzv. REPL (Certificate Provisionally Replacing the EHIC) (https://www.kancelarzp.cz/cs/pro-poskytovatele/form-repl).

Plánovaná zdravotní péče

Nadále bude možné přicestovat za plánovanou zdravotní péčí se souhlasem britské instituce zdravotního pojištění, dokladované formulářem S2. Pojištěnec se výpomocně registruje u české zdravotní pojišťovny. Tento postup platil dosud a platí tedy i nadále.

Plná zdravotní péče

Plná zdravotní péče bude i nadále poskytována pojištěncům, kterým byl vydán nárokový doklad S1 (plná péče pro britského pojištěnce bydlícího v ČR) a kteří jsou výpomocně registrováni u některé z českých zdravotních pojišťoven. Nárok na čerpání plné péče prokážou žlutým průkazem, resp. nárokovým dokladem, který vystaví česká výpomocná zdravotní pojišťovna. Tito pojištěnci pak mají nárok na stejný rozsah péče a za stejných podmínek jako čeští pojištěnci. Tento postup platil dosud a platí tedy i nadále.

Vykazování poskytnutých zdravotních služeb

Vykazování zdravotních služeb a jejich úhrada bude probíhat stejně jako doposud a stejně jako probíhá u ostatních pojištěnců z EU.

 

Připravila redakce

z podkladů Ministerstva zdravotnictví