LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Autoři této knihy, světově uznávaní zakladatelé bioetiky a klinické etiky, přinášejí metodu k efektivní identifikaci, analýze a řešení nejčastějších etických problémů, které se objevují v souvislosti s péčí o pacienty.

Využívají přístupu čtyř rovin, z nichž každá je specifikována řadou otázek; ty jsou zároveň jednoduchým nástrojem k orientaci v často nepřehledných situacích. Jde o tyto čtyři základní roviny: 1. Lékařské indikace, 2. Preference pacienta, 3. Kvalita života, 4. Kontextuální charakteristiky. Praktické využití metody autoři dokládají řadou kazuistik se srozumitelným a detailním popisem a vysvětlením jednotlivých kroků. Přístup čtyř rovin se tak stává prostředkem k bezpečnějšímu pohybu v šedé zóně etiky každodenní klinické praxe. Autoři v knize uvádějí také přehled základní literatury v oblasti klinické etiky.

21. 11. 2020

LKS 11/2020

Print: LKS. 2020; 30(11): 200

Autor:

Rubrika:

Téma: