LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Nová kniha nakladatelství Current Media „Stomatochirugie – klinické aspekty MKN - 10“ (informace viz LKS 1/2018), jejímiž autory jsou Daniel Hrušák a kol., byla pokřtěna 17. 1. 2018 v rámci pravidelné vzdělávací akce OSK Plzeň Večerní univerzita zubního lékaře.

Kmotry knihy o stomatochirurgii byli prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň a zároveň nový děkan plzeňské LF UK (s mikrofonem), a doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident ČSK. Mezi nimi je autor prim. MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D., zástupce přednosty Stomatologické kliniky LF UK a FN Plzeň.

Kmotry knihy o stomatochirurgii byli prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň a zároveň nový děkan plzeňské LF UK (s mikrofonem), a doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident ČSK. Mezi nimi je autor prim. MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D., zástupce přednosty Stomatologické kliniky LF UK a FN Plzeň.

14. 2. 2018

LKS 02/2018

Print: LKS. 2018; 28(2): 48

Autor:

Fotografie

  • Daniel Horák

Rubrika:

Téma: