LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Publikace zahrnuje soubor reálných kazuistik ze tří oblastí urgentních stavů vzniklých mimo nemocnici – akutní onemocnění, úrazy a vnější vlivy.

Autoři kazuistik pracují v primární péči napříč celou Českou republikou, proto jsou prezentované případy nejenom průřezem raritními případy, se kterými se lze v přednemocniční péči setkat, ale i rutinními zásahy. Každá kazuistika je doplněna komentářem, který obsah kazuistiky spojuje s doporučenými postupy jak národními, tak mezinárodními. Publikace proto získává přesah do oblasti celoživotního vzdělávání.

Kniha je určena všem zdravotnickým pracovníkům primárního kontaktu, tedy zdravotnickým záchranářům, praktickým lékařům a všeobecným sestrám. S řadou situací se můžou setkat také zubní lékaři, například s komorovou fibrilací, cévní mozkovou příhodou, arytmií, dušností, bezvědomím, intoxikací léky, alergickou reakcí, cizím tělesem v dutině ústní nebo dopravní nehodou apod.

17. 7. 2021

LKS 07-08/2021

Print: LKS. 2021; 31(7–8): 155

Autor:

Rubrika:

Téma: