LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Komora nám velmi omládla! Co se týká průměru věku, dokonce patří k nejmladším v Evropě i mezi specializacemi v ČR. Máme perspektivu oboru na desetiletí zajištěnou. Pesimistické vize o poklesu počtu zubních lékařů se nenaplnily. To vše ukazuje graf na titulní straně i nedávno vydaná Ročenka ČSK za rok 2021.

Hlavní dík patří často zle zkoušeným učitelům stomatologie, kteří by si zasloužili vzhledem ke svému pedagogickému výkonu mnohem lepší finanční i pracovní podmínky. Velký podíl na tom má i aprobační řízení, které dodalo ze zahraničí asi 10 % všech aktivních členů Komory. Řeči o tom, že Česko nemá zubní lékaře anebo že se brání přílivu kolegů ze zahraničí, jsou naprosté nesmysly.

Samozřejmě. Jsme uprostřed obrovských změn. Mění se místo poskytování péče, mění se typická velikost stomatologické praxe, která je stále méně a méně o jednom ošetřujícím a jedné asistentce. Pojišťovny tak dlouho ořezávaly náš rozpočet, až je přes tisíc kolegů bez smlouvy. Mnozí by vzali tu současnou, ale v daném regionu ji nedostanou. Jiní by se nebránili smlouvě s reálným ohodnocením. Máme nejvíce stomatologů, ale i nejvíce stomatologů „bez smlouvy“ v EU vztaženo na počet obyvatel. A tak nás dennodenně bičují média „nedostatkem zubních lékařů“. Což ale není nic jiného než nezákonný nedostatek ze strany zdravotních pojišťoven, které vybraly od občanů peníze (či od státu), ale péči nenasmlouvaly. Musíme naprosto tvrdě trvat na tom, aby pojišťovny a stát splnily, co slíbily. Je to „jenom“ o penězích.

 

Grafy na titulní straně – zdroj statistických údajů:

výroční zprávy „Ročenka ČSK 2011“ a „Ročenka ČSK 2021“.

14. 5. 2022

LKS 05/2022

Print: LKS. 2022; 32(5): 81

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: