LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Ostravské stomatologické fórum je dalším ze plněných slibů a snů nového vedení ČSK. Chceme být co nejblíže našim členům a je dobré mít pravidelnou vzdělávací akci ve všech třech největších aglomeracích České republiky, tedy v Praze, Brně i v Ostravě. Zároveň ČSK pravidelně školí v Olomouci a s radostí vidíme rozvoj celé řady lokálních aktivit našich kolegů z jednotlivých oblastí. Myslíme si, že vysoký odborný kredit a zajímavý vzdělávací program by mohl mít každý sněm oblastní stomatologické komory. Aby Komora přicházela za svými členy a oni nutně nemuseli jezdit daleko od svého bydliště.

Jistým symbolem této snahy je letošní sloučení Pražských dentálních dní a Pragodentu do jednoho termínu. Tak, aby se nás co nejvíc mohlo potkat na jednom místě, v jeden čas, s co nejmenším počtem uzavřených dní našich ordinací a s nejmenšími cestovními náklady.

Těšíme se s vámi na všech těchto akcích na viděnou a snad se vám líbí nová loga našich vzdělávacích akcí.

Brněnské Stomatologické Fórum
Ostravské Stomatologické Fórum
Pražské Stomatologické Fórum

17. 2. 2019

LKS 02/2019

Print: LKS. 2019; 29(2): 21

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: