LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letos si připomínáme 80. výročí atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha a při této příležitosti Komora uctí památku členů rodiny Jesenských, kteří položili své životy v odboji proti nacistům.

Expozice věnovaná dílu prof. Jana Jesenského a pokračovatelům jeho odkazu má stálé místo na Stomatologické klinice LF UK Praha v Kateřinské ulici, v chodbě před Stomatologickým muzeem. Jeden z panelů je věnován odbojové činnosti členů rodiny Jesenských v období 2. světové války.

Bratři Jan a Jiří Jesenští, kteří rozvíjeli slibnou odbornou kariéru na pražské Stomatologické klinice LF UK, byli spolu se svými manželkami v říjnu 1942 popraveni nacisty v Mauthausenu za přímou pomoc parašutistům výsadku Anthropoid. Milena Jesenská byla za svoji odbojovou činnost zatčena a zemřela v roce 1944 v koncentračním táboře v Ravensbrücku.

Pietní akce ČSK jsou přístupné všem, kdo se chtějí k uctění památky Jesenských připojit:

  • 26. 5. 2022, 15.30 hod. – Olšanské hřbitovy Praha, část IX, oddělení 3a, hrob č. 247

Položení kytice na hrob rodiny Jesenských, o který ČSK pečuje v rámci projektu Adopce významných hrobů.

  • 13. 6. 2022, 13.00 hod – Pomník Obětem 2. světové války, Resslova 9a, terasa kostela sv. Cyrila a Metoděje

Pietní setkání zástupců ČSK, LF UK Praha a odborné veřejnosti, proslov doc. MUDr. Otakary Brázdy, CSc., komentovaná prohlídka kostela se zaměřením na boj ukrývaných parašutistů s nacisty.

Hlavní akce je poté plánována na říjen 2022 k výročí popravy bratrů Jesenských a jejich manželek.

 

Články z LKS věnované těmto osobnostem najdete na www.lks-casopis.cz (např. při vyhledávání podle témat: Historie stomatologie).

14. 5. 2022

LKS 05/2022

Print: LKS. 2022; 32(5): 86

Autor:

Fotografie

  • Iva Žáková

Rubrika:

Téma: