LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve středu 26. 5. 2021, v předvečer 79. výročí heydrichiády, Komora uctila památku hrdinů odboje – bratrů Jana a Jiřího Jesenských, kteří byli spolu se svými manželkami popraveni nacisty za pomoc parašutistům výsadku Anthropoid. U hrobu rodiny Jesenských, který se stal Pietním místem České stomatologické komory, patřila vzpomínka i všem dalším, dnes už neznámým zubním lékařům, kteří ve válečné době položili své životy nebo byli nuceni odejít do zahraničí. A také všem členům Komory, kteří v nedávné době podlehli zákeřnému koronaviru.

Čestná stráž bratrů z Československé obce legionářské.

Vedle představitelů ČSK se pietního aktu na pražském Olšanském hřbitově zúčastnil za Iniciativu A Ing. Karel Polata, který ve svém vystoupení ocenil rozhodnutí Komory pečovat o tento hrob v rámci projektu záchrany významných hrobů. Čestnou stráž drželi bratři z Československé obce legionářské. Úvodního slova se ujal prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a osobnosti bratrů Jesenských přiblížil doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc. Nikdo z přítomných se neubránil dojetí při tónech Ave Maria a v závěru státní hymny v podání člena ČR ČSK a houslisty v jedné osobě MUDr. Ivana Hejduka z Jičína. O bratrech Jesenských jsme podrobně psali v LKS 2/2019 a o událostech spojených s adopcí hrobu Jesenských (část IX, oddělení 3a, hrob č. 247) v LKS 1 a 10/2020.

Úvodní slovo prezidenta ČSK doc. MUDr. Romana Šmuclera, CSc.
Ing. Karel Polata a doc. MUDr. Otakar Brázda, CSc.
MUDr. Ivan Hejduk

20. 6. 2021

LKS 06/2021

Print: LKS. 2021; 31(6): 121

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: