LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

To, že nyní má česká stomatologie svého člena ve Vědecké radě Ministerstva zdravotnictví, nám dává šanci rychleji přenášet výsledky našich odborných stanovisek představenstva ČSK do celé medicíny. Doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., seznámil dne 3. 7. vedení ministerstva i celou radu s odbornými stanovisky za posledních 12 měsíců. Systém, který funguje v ČSK díky práci vědecké rady ČSK, byl pozitivně kvitován.

Souvisejícím odborným společnostem bylo uloženo, aby společně s námi formou předpisu závazného i pro zbytek medicíny řešily přesný postup při indikaci léků, které mohou způsobit nekrózu čelistí (MROJN). Stejný postup bude následovat, jakmile bude mít ČSK schválen svůj dokument k problematice antikoagulačních a antiagregačních léků a poté k fokální infekci. Snad se tak sníží počet komplikací, které zažíváme nepochopením stomatologických konsekvencí některých systémových terapií.