LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
KSL

Česká stomatologická komora je opět v čele Koalice soukromých lékařů, mluvčím KSL je doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.: „Dne 6. 1. 2021 projednávala KSL současná diskutovaná témata. Problematiku testování a očkování na covid, k níž vydala společné prohlášení, které bylo adresováno premiérovi, ministru zdravotnictví a krajskému koordinátorovi očkovací strategie PharmDr. Zdeňku Blahutovi. Řešila návrh novely interního auditu poskytovatele zdravotní péče, která by přinesla pro praxe ještě větší administrativní zátěž. KSL se shodla na nutnosti upozornit na tuto skutečnost ministra zdravotnictví, opět společným dopisem KSL. Diskutována byla také novela kompenzační vyhlášky MZ na rok 2020 a úhrady v roce 2021, konec regulace ceny nepojišťovnických výkonů i mediální prezentace moderní medicíny. Zástupci KSL mají zájem o obnovení pravidelných schůzek KSL s ministrem zdravotnictví.“

Úspěšné jednání KSL s premiérem A. Babišem a ministrem zdravotnictví J. Blatným proběhlo online 22. 1. 2021 (na snímku). Tématem bylo očkování, odměny „za covid“ a úhrady zdravotní péče

20. 2. 2021

LKS 02/2021

Print: LKS. 2021; 31(2): 26

Autoři:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: