LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mezinárodní dentální veletrh Pragodent, který se uskuteční v termínu 3.–5. 10. 2019, se letos přestěhoval do areálu PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech. Kapacita výstaviště umožnila konání veletrhu společně s letošním ročníkem Pražských dentálních dní na jednom místě. Spojením obou akcí vychází ČSK vstříc všem, kteří mají zájem navštívit PDD i Pragodent současně.

Ke zvýšení komfortu návštěvníků zcela jistě přispěje to, že pestrý program Komory v rámci Pragodentu je soustředěn do prostoru Haly 2D.

Ve stánku ČSK bude zajištěn obvyklý informační a poradenský servis Komory. Osvědčený Meeting point, součást stánku, bude podobně jako v loňském roce sloužit k formálním i neformálním setkáním.

Unavení návštěvníci veletrhu si budou moci odpočinout a občerstvit se v prostoru s názvem ČSKavárna v druhé části haly. Zde budou také probíhat Dny české stomatologie – návštěvníci si budou moci poslechnout některou z přednášek pro odborníky i laickou veřejnost, seznámit se s novinkami nabízenými formou prezentací některými dentálními firmami.

Všichni zubní lékaři mají možnost bezplatně navštívit veletrh po předložení čestné vstupenky na Pragodent.

Najdete ji v katalogu Pragodentu rozesílaném s tímto LKS č. 9/2019.

Plánek areálu + aktivity ČSK viz Fotogalerie.

Plánek areálu PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech. Červeně jsou vyznačeny prostory, v nichž bude probíhat kongres PDD 2019 a aktivity ČSK v rámci Pragodentu 2019.