LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

On-line odborné diskuze neboli webináře pořádá Česká stomatologická komora od roku 2010 a na komorových webových stránkách již zdomácněly. Konají se pravidelně, každý měsíc, s výjimkou prázdnin.

Získaly si široký okruh posluchačů, pro něž je tato moderní forma vzdělávání „přes počítač“ zajímavá. Od prosince 2017 je nově pořádaná na platformě youtube bez omezení počtu míst ve virtuální posluchárně. Témata jsou zaměřena převážně na běžnou praxi zubního lékaře.

Informace o tom, jak se do on-line diskuze můžete zapojit, jsou pravidelně rozesílány e-mailem a zveřejněny na www.dent.cz v Aktualitách pro členy.

Webináře, u kterých lektoři souhlasili s archivací záznamu, jsou zveřejněny na www.dent.cz (Vzdělávání / E-learning a webináře).

Všechny webináře jsou uloženy v oddíle „Mimo kreditní systém“ a řazeny podle kategorií. Pro přístup k uloženým webinářům je nutný identifikační kód člena (IKČ) a heslo.

Přinášíme přehled webinářů, které jsou archivovány na webových stránkách ČSK v letech 2017 a 2018.

Pod názvem webináře je uvedeno jméno lektora.

Kategorie Záchovná stomatologie

 • Endodoncie apikální třetiny

MUDr. Vlastimil Graus, Ph.D., MPH, MSc.

 • Záchrana nebo náhrada zubu?

MUDr. Ladislav Čechura

Kategorie Stomatologická protetika

 • Gnatologie 

MUDr. Radmila Sedláčková, MSc.

 • Cerec korelace 

MUDr. Libor Zdařil

 • Výběr odstínu zubu – proč je potřeba za minulostí spálit mosty?

Ondřej Adam

Kategorie Ostatní

 • Jak se dívat na psychosomatiku I. 

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

 • Jak se dívat na psychosomatiku II. 

MUDr. Radkin Honzák, CSc.

 • eRecept 

MUDr. Luboš Steklý a MUDr. Libor Zdařil

Digitalizace a budoucnost 3D tisku ve stomatologii 

Tomáš Skoupý

 • Volejte prezidentovi (eRecept, EET, GDPR) 

doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., MDDr. Veronika Paulíčková

 • Využití rajského plynu v ordinaci ZL 

MUDr. Tomáš Dvořák

 • Stomatolog a pacienti s léky ovlivňujícími kostní metabolismus

MUDr. Gabriela Pavlíková