LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Webináře, tedy e-learningová forma vzdělávacích akcí, si získávají stále více příznivců a tomuto trendu odpovídá i přechod na platformu, na které nehrozí, že se nevejdete do třídy. Ve zpřístupnění webinářů jsme pokročili ještě dál. Všechny přednášky, uspořádané od prosince 2017 na Youtube, jsou nyní zveřejněny na www.dent.cz (Vzdělávání / E-learning). Najdete je v „Archivu webinářů uložených na Youtube“. Stačí kliknout na zvolenou přednášku a můžete začít sledovat.