LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Od zdravotních pojišťoven mi v květnu přišla kompenzace za tzv. 2. vlnu pandemie. Jak se tyto platby mají zaúčtovat? A musím je vyplatit zaměstnancům?

Kompenzace za tzv. 2. vlnu pandemie je zvýšenou úhradou za zdravotní služby hrazené z veřejného zdravotního pojištění a poskytnuté v roce 2020. Kompenzace je tedy příjmem poskytovatele zdravotních služeb (v případě poskytovatelů, kteří vedou účetnictví, jde o výnos). Nejde o dotaci ani o kompenzační bonus (kompenzační bonus je daňový nástroj, s nímž předmětná kompenzace nemá nic společného).

Poskytovatel musí celou kompenzaci použít na krytí zvýšených osobních nákladů na mimořádné odměny pro zdravotnické pracovníky poskytující hrazené zdravotní služby. To je podmínka vyplacení kompenzace. Zdravotnickými pracovníky se zde rozumí samozřejmě zubní lékaři (i OSVČ), všeobecné sestry, praktické sestry, zubní instrumentářky a také dentální hygienistky či zubní technici, vždy však jen za předpokladu, že se podílejí na poskytování zdravotních služeb hrazených ze zdravotního pojištění. Kompenzace však není určena pro konkrétního pracovníka. Žádný zdravotnický pracovník nemá právní nárok na vyplacení odměny z kompenzace. O tom, jak prostředky získané kompenzací rozdělit mezi zdravotnické pracovníky poskytující hrazené zdravotní služby, rozhodne poskytovatel.

Podrobnosti o kompenzacích najdete na www.dent.cz/nejcastejsi-otazky-k-aktualnim-kompenzacim/.