LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Situace kolem kompenzací se průběžně vyvíjí, proto Komora informuje své členy podle aktuálního stavu těmito způsoby:

Situace kolem kompenzací se průběžně vyvíjí, proto Komora informuje své členy podle aktuálního stavu těmito způsoby:

  • e-mailem, který zasílá tisková tajemnice všem, kdo mají adresu uvedenou v členském registru,
  • Aktuality na www.dent.cz, kde najdete např. „Nejčastější otázky a odpovědi ke kompenzacím“ z 3. 6.,
  • Facebook – Fórum funkcionářů ČSK, kde najdete obdobné informace jako v Aktualitách včetně případné diskuze
  •  LKS, informace byly zveřejněny v Právní poradně v minulém LKS 5/2021 a v tomto vydání na str. S110.