LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kongres České akademie dentální estetiky (ČADE) se konal tradičně první červnovou sobotu, na oblíbeném místě v Praze – v Ústavu molekulární genetiky AVČR. Již zavedené schéma špičkového zahraničního přednášejícího doplněného špičkovým domácím odborníkem letos naplnili dr. Denis Krutikov a MUDr. Petr Hajný jako vzájemné protipóly.

Dr. Denis Krutikov se věnuje estetickým rekonstrukcím především z kompozitu a z hlediska indikací vykračuje z tradičních představ o tom, co všechno se dá kompozitem zrekonstruovat. Jeho rozsáhlé estetické práce, zhotovované pomocí klasického wax-upu a mock-upu, udivují velkou propracovaností i povrchovou úpravou. Dosáhnout dokonalé symetrie není v mnoha případech jednoduché a i podle autorova popisu je to velmi náročné na čas. Autorovy efektně zpracované prezentace a videa však místy i přes nespornou kvalitu narážely na popisky v autorově rodné řeči i písmu, kterým už značná část publika nevládne, což nedokázal kompenzovat ani velmi dobrý překlad osvědčených překladatelek.

Odpoledne na zahraničního přednášejícího navázal MUDr. Petr Hajný, který svůj profesní život žije na hranici budoucnosti a současnosti. Rekonstruuje zuby především pomocí keramiky, kterou zpracovává CAD/CAM technologií. K překvapení mnohých předvedl, co všechno je dnes možné řešit digitální cestou, jak vysoké kvality lze těmito keramickými rekonstrukcemi dosáhnout a také to, že časově se při značné míře zkušenosti lze dostat na kratší dobu, než kterou svým „klasickým“ rekonstrukcím věnuje dr. Krutikov. Účastníci kongresu si tak odnášeli představu o možnostech a současných hranicích obou cest a je jen na nich, jak získané možnosti využijí ve svých praxích.

To, čím se letošní kongres lišil od kongresů předcházejících, nebyl ani tak program hlavního kongresového dne, jako spíše novinky, které se objevily v programu doprovodném.

První novinka začala již den před kongresem, tedy 31. května. Na pracovišti 3DK se sešli certifikovaní členové ČADE na prvním „study clubu“. Každý z účastníků měl prezentovat jednu kazuistiku, která jej za poslední rok nejvíce zaujala, potěšila nebo byla zdrojem velkého poučení. Protože estetika zasahuje do všech oblastí zubního lékařství, jednalo se o novinky doplněné o čerstvé zkušenosti v podání předních zubních lékařů z celého spektra stomatologie. Na závěr se všichni shodli, že tuto formu výměny zkušeností pokládají za přínosnou a z prvního setkání hodlají udělat tradici. Dále účastníci dospěli k závěru, že by bylo vhodné umožnit zubním lékařům nějakou formu soustavnějšího vzdělávání v dentální estetice a pokusí se tento cíl v následujících letech naplnit.

Druhou novinkou byla soutěž o nejlepší estetickou rekonstrukci, která byla rozdělena do dvou kategorií – malá a velká rekonstrukce. Nejlepší tři kazuistiky v každé kategorii předvybral výbor ČADE a vítěze pak v průběhu kongresu vybrali sami přednášející. Dokonale se shodli na vítězích, jimiž se stali MDDr. Jan Hulvert v kategorii malá estetická rekonstrukce a MUDr. Michal Paulus v kategorii velké estetické rekonstrukce. Všechny kazuistiky byly v rámci kongresu promítány v předsálí a těšily se velkému zájmu publika. Členy ČADE také velmi potěšil až nečekaně velký zájem zubních lékařů prezentovat své kazuistiky, stejně jako vysoká úroveň většiny prezentovaných prací i fotografií.

Třetí novinkou pak byl workshop pro 20 účastníků (přednostně členů ČADE) s hlavním přednášejícím dr. Krutikovem. Konal se v neděli 2. června opět v prostorách 3DK. Autor zde prakticky doplnil mnohé z toho, na co se nedostalo při přednášce, a během celého dne důkladně probral jednotlivé fáze a finesy při rekonstrukci frontálního zubu.

Věříme, že bohatý kongresový program oslovil přítomné zubní lékaře a zúčastní se i dalších akcí, které pro příští rok plánujeme. Kromě tradičního kongresu a workshopů se ČADE rozhodla dále podpořit rozvoj interdisciplinární spolupráce na poli zubního lékařství. V součinnosti s Českou ortodontickou společností a s Českou stomatochirurgickou společností se také bude podílet na pořádání mezinárodního kongresu s tématem autotransplantací zubů, který se bude konat 28.–30. 5. 2020.

V soutěži ČADE o nejlepší estetickou rekonstrukci zvítězil v kategorii malá estetická rekonstrukce MDDr. Jan Hulvert (vpravo). Ocenění mu předali přednášející dr. Denis Krutikov (vlevo) a MUDr. Petr Hajný (uprostřed).
Jednou z novinek kongresu byl první „study club“, na němž se sešli certifikovaní členové ČADE. Každý z účastníků prezentoval jednu kazuistiku, která jej za poslední rok nejvíce zaujala.

19. 10. 2019

LKS 10/2019

Print: LKS. 2019; 29(10): S166

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČADE

Rubrika:

Téma: