LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Některé okamžiky světového kongresu stomatologů, který se konal 5. – 8. 9. 2018 v Buenos Aires, připomínaly scény ze slavného muzikálu Evita, který se odehrává tamtéž. Zrovna totiž vláda rozhodla o devalvaci měny zhruba o 30 % a protesty lidí rámované armádou s ostrou municí, to vše ilustrovalo světové setkání zubních lékařů pod taktovkou FDI. Nevím, zda kritická finanční situace Argentiny, a nebo už rovnou plánované šetření, či obojí, se podepsalo na ne příliš luxusním průběhu a organizaci celé akce.

Za ČSK se letošního kongresu a zasedání FDI zúčastnili doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a MUDr. Robert Houba, Ph.D.

Kongres FDI se odehrával ve starším výstavním centru v zanedbaných budovách. Výstavy všech firem celého světa měly rozlohu řekněme mezi třetinou a polovinou pražské výstavy Pragodent a odborný program Pražských dentálních dnů bych řadil o několik stupňů výše, nemluvě o vyšší návštěvnosti v naší metropoli. A už vůbec nemluvě o organizačním zajištění! Světový stomatologický kongres se odehrával ve výstavní hale na betonových plochách, řada takzvaných přednáškových sálů měla kolem 10 židlí, a tak jakmile byl o některou přednášku zájem, velmi často postávali široko daleko zájemci bez šance něco slyšet. Posluchači to neměli vůbec jednoduché, protože organizátoři záhadným způsobem kombinovali specialisty, takže po protetice nastoupila maxilofaciální chirurgie, abych třeba já promluvil o botulinumtoxinu a někdo jiný pak zase o stomatochirurgii. Příští setkání v San Franciscu, kde půjde o společnou akci se slovutnou ADA – American Dental Association, bude jistě opět reprezentativní a zástupci Spojených států už dnes slibují obrovskou akci úplně jiné odborné i společenské úrovně.

Vlastní jednání světové stomatologické organizace FDI připomíná valné shromáždění OSN. Je velmi těžké hledat společné jmenovatele v doporučeních ohledně prevence kazu, chirurgie, léčení například bisfosfonáty mezi vyspělými zeměmi a státy, kde se zubním lékařstvím víceméně začínají a soustředí se jen na nejzákladnější léčbu. Proto asi pro nás je mnohem důležitější velmi aktivně působit v evropské organizaci ERO a hlavně lobovat v CED vzhledem k Evropské unii. Kongresy FDI nemůžeme míjet, důležitý je i náš hlas při nejrůznějších hlasováních, ale přeci jenom zajímavé věci z pohledu naší každodenní praxe se odehrávají úplně jinde. A pro zajímavost: na zasedání FDI byl vysoce hodnocen průběh Světového dne ústního zdraví v České republice, který je s 600 akcemi po přepočtu na počet obyvatel asi největším na světě.

Poměrně zvláštně přistupuje řada zemí i k placení poplatků pro FDI, které se vypočítávají z počtu nahlášených členů. Z toho se dozvídáme radostnou informaci, že nás, stomatologů v České republice, je jenom o polovičku méně než v celé Číně. No, vsadil bych se, že realita bude jiná.

Podobná jednání ignorovat nemůžeme, ale zrovna letošní jednání FDI neposkytlo nějaký mimořádný politický a odborný zážitek. O organizačním už vůbec nemluvě. A tak snad pozitivem, které se objevilo, je, že zhruba mezi 500 přednášejícími byli vybráni a pozváni i dva z České republiky – autor tohoto článku a prof. Lydie Izakovičová Hollá z LF MU Brno. Pevně věřím, že v San Franciscu bude jmen od nás aspoň pět, ne-li deset. Česká stomatologie má na to úroveň a v Kalifornii je krásně!

V Buenos Aires zároveň proběhlo plenární zasedání regionální evropské organizace ERO-FDI.

10. 11. 2018

LKS 11/2018

Print: LKS. 2018; 28(11): S177

Autor:

Fotografie

  • Roman Šmucler

Rubrika:

Téma: