LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Kapacita Pražských dentálních dní 2018 byla naplněna již na konci srpna. Letošní mezinárodní kongres, jehož pořadatelem je Česká stomatologická komora, proběhne ve dnech 20. – 21. 9. 2018 v Obecním domě v Praze a zúčastní se ho přes tisíc návštěvníků. Je to ročník zahajující třetí desetiletí úspěšné existence kongresu, a proto bude do jisté míry přelomový. Přichází s nově koncipovaným odborným programem jak po stránce obsahové, tak organizační.

Obecní dům, secesní perla Prahy, bude 20. – 21. září hostit Pražské dentální dny 2018, které jsou 21. ročníkem mezinárodního kongresu ČSK.

K atraktivitě PDD 2018 bezesporu přispělo rozhodnutí odborného výboru opustit tradiční rozdělení na jednotlivé odborné sekce a bloky. Každý účastník si tak může z přednášek, probíhajících po oba dny ve třech sálech, „poskládat“ vlastní program podle svého zaměření a zájmu. Neoficiální motto letošního programu je „Neúspěch – jak mu předejít, jak ho napravit“.

Odpolední páteční program ve Smetanově síni je připraven ve spolupráci s Českou endodontickou společností (ČES), která zajistila vystoupení výjimečného přednášejícího prof. Mahmouda Torabinejada. Jeho přednášky mohou navštívit jak účastníci kongresu PDD, tak jubilejního 10. kongresu ČES, který termínově navazuje na PDD.

ČES rovněž významně přispěla k přípravě panelové diskuze na téma „Záchovná stomatologie a endodoncie / Jak dál s výplněmi v éře omezování amalgámu“, která zahájí páteční odborný program ve Smetanově síni. Podrobnosti o jejím obsahu si můžete přečíst na následující dvoustraně 182 – 183.

Doprovodný program PDD 2018 se koná v průběhu obou kongresových dnů v Obecním domě. Návštěvníci si budou moct prohlédnout expozice firem rozmístěné ve třech reprezentativních sálech Obecního domu (sály Riegrův, Primátorský a Palackého). Pro registrované účastníky PDD jsou připraveny praktické a teoretické workshopy.

Další novinkou letošních PDD 2018 bude Den české stomatologie, o němž si můžete více přečíst také na následující dvoustraně 182 – 183.

Opravdu nás potěšil velký zájem o netradiční společenskou akci v pátek 20. 9. Na večeru s Ondřejem Havelkou a jeho Melody Makers a kapelou YesBlues se sejdou nejen účastníci a hosté kongresu, ale také desítky dalších členů Komory, které pozvání od Komory zaujalo a oslovilo.

19. 9. 2018

LKS 09/2018

Print: LKS. 2018; 28(9): 181

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: