LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dny české stomatologie – tedy 24. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny a veletrh Pragodent – se blíží. Uskuteční se společně v PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech, PDD v termínu 15. – 16. října 2021. Neváhejte a zaregistrujte se na kongres včas za nejvýhodnější cenu.

Téma PDD: Různé cesty, jeden cíl

Většina přednášejících z loňského zrušeného programu potvrdila účast pro letošní rok, a to včetně obou zahraničních přednášejících.

Odborný program PDD 2021 s názvem Různé cesty, jeden cíl chce zdůraznit, že cílem naší práce by měl být především spokojený pacient, a to z mnoha úhlů pohledu – k jednomu cíli vždy vede řada různých terapeutických postupů.

Dvoudenní odborný program je jako obvykle rozdělen do tří sálů. Tradiční je i sekce určená sestrám a dentálním hygienistkám.

Programová brožura PDD 2021 byla rozesílána s LKS č. 5/2021 a najdete ji také na www.dent.cz (Vzdělávání/Kongres PDD).

Další program

Odborné zážitky z přednášek i letos může umocnit nabídka dalšího zajímavého programu včetně toho společenského.

  • Pragodent. Ve dnech 14. – 16. října můžete v pražských Letňanech navštívit veletrh Pragodent. Jako obvykle zde najdete také stánek Komory s příjemnou kavárnou. Na stánku bude připraven informační servis pro členy Komory a řada novinek spojená s 30. výročím ČSK.
  • Workshopy. V jednání je příprava oblíbených workshopů, ať už teoretických či praktických. Operativně o nich budeme informovat na www.dent.cz a poté v zářijovém vydání LKS.
  • Společenský večer s koncertem. Nedílnou součástí PDD jsou i páteční společenské večery spojené se zajímavým koncertem. Vstupenky na letošní koncert akustické hudební skupiny JELEN si můžete objednat při registraci na PDD.