LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dvě vrcholné odborné události roku – mezinárodní kongres Pražské dentální dny a veletrh Pragodent – se letos spojily v jednom termínu i místě. Staly se tak skutečnými Dny české stomatologie a zaznamenaly rekordní počet 9735 účastníků. Program ve dnech 3. – 5. 10. 2019 v areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA byl tak bohatý, že mnohdy bylo těžké rozhodnout se, čemu dát v danou chvíli přednost. Kvalitní přednášky a diskuze, rozsáhlé expozice novinek na dentálním trhu, workshopy – a hlavně setkávání napříč odbornostmi i generacemi. O atmosféře třídenního odborného maratonu vypovídá tato obrazová reportáž, která je sice obsáhlá, ale stále zůstává jen pouhým průřezem těch hlavních momentů. Kdo letos byl v Letňanech, ví, o čem je řeč...

Ve čtvrtek 3. 10. dopoledne odstartovaly Dny české stomatologie zahájením veletrhu Pragodent. Slavnostního přestřižení pásky se ujali (zleva) Ing. Pavel Sehnal, předseda představenstva ABF, a. s., doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident ČSK, MUDr. Pavel Smažík za CZECHDENT, Bc. Alexandra Seidlová, prezidentka Komory zubních techniků ČR, Lenka Velebilová, DiS., prezidentka Asociace dentálních hygienistek ČR, a Tomáš Kotrč, MBA, generální ředitel ABF, a. s.

U příležitosti PDD 2019 se konal Středoevropský kulatý stůl

Hosty PDD 2019 byli zástupci mezinárodních organizací a středoevropských dentálních asociací a v pátek 4. 10. se sešli na společném jednání u kulatého stolu – The Central European Round Table of the Leaders of Dentistry 2019. Tématem kulatého stolu byla otázka složení dentálního týmu a role jednotlivých profesí. Nejzajímavější poznatky z jednání shrnul prezident ČSK:

Je všeobecná shoda o složení dentálního týmu a faktu, že zubní lékař je osobou zodpovědnou, která přímo a osobně celý tým vede. Česká republika je nejliberálnější – jako v jediné může pracovat zubní lékař bez jakékoli asistentky, ale je to krajně riskantní (akutní příhoda, konflikt s pacientem, dosvědčení poučení pacienta atd.). Velmi neobvyklá je i naše možnost rekvalifikovat během pár měsíců nezdravotníky na zubní instrumentářky. Všechny země řeší, jak zvýšit některé kompetence zdravotních sester a dentálních hygienistek, ale až po zaškolení. Nikdo nechceme jít cestou Nizozemska, kde po zmenšení kapacit univerzit došlo k umožnění preparace zubů zubním terapeutistkám.

Nejliberálnější jsme i v otázce celoživotního vzdělávání a účasti na školicích akcích. Fakticky nepovinné jsou jen v Rakousku, kde však je otázkou prestiže, před kterou se obtížně uniká (90 % lékařů se školí), získat certifikát o účasti na školicím cyklu. V Německu jsou drakonické pokuty u lékařů pracujících v systému zdravotního pojištění (cca 99 % zubních lékařů), a to cca 10 % celoroční tržby, pokud se lékař neškolí. Nemalé pokuty jsou na Slovensku podle státem daného sazebníku. Například v Maďarsku lékař bez kreditů okamžitě ztrácí kriticky nutný průkaz lékaře. Školicích akcí je tam navíc méně, a to jen na univerzitách.

Zdá se, že náš komorový systém postavený jen na dobrovolnosti a eventuálním získání výhod pro provozování praxe (osvědčení PZL a podoborů) je nejvíce volný a pro lékaře, kteří se vzdělávat nechtějí, představuje slovy Milana Kundery „nesnesitelnou lehkost bytí“. A pro pacienty riziko. Máme všichni povinnost se dále vzdělávat a je potřeba najít způsob prokazování, abychom povinnost splnili, ale hlavně se pravidelně něco nového naučili. A to tak, že všichni. Obvyklé penzum je v okolních státech kolem 30 – 50 hodin ročně s možností nahrazení třeba odbornou zkouškou, publikacemi nebo prokazatelnou četbou odborných periodik. Spousta impulzů k zamyšlení u obou témat. Konečně, odrazí se to asi i v novele našich řádů.

Pražské dentální dny se konaly pod záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA

Poděkování ČSK za spolupráci:

„Partner PDD 2019“

 • ABF, a. s.

„Zlatí partneři PDD 2019“

 • Align Technology B. V.
 • JPS, s. r. o.
 • Dentsply Sirona Implants

Dny české stomatologie

Poděkování za spolupráci na akcích ČSK v rámci kongresu PDD a veletrhu Pragodent 2019:

 • Align Technology B. V.
 • Angelini Pharma Česká republika, s. r. o.
 • Colgate-Palmolive Česká republika, s. r. o.
 • Herbadent, s. r. o.
 • JPS, s. r. o.
 • Kooperativa pojišťovna, a. s., VIG
 • Magistraliter Pharma
 • PROFIMED, s. r. o.
 • Profitime, s. r. o.
 • Puromed, s. r. o.
 • Společnost preventivní stomatologie
 • Wald Pharmaceuticals, s. r. o.

Workshopy

 • Dürr Dental SE
 • Oral B
 • JPS, s. r. o.
 • Philips Česká republika, s. r. o.
 • PROFIMED, s. r. o.

Pragodent

 • Počet vystavovatelů: 175
 • Počet zastoupených značek/firem: 644
 • Počet zahraničních vystavovatelů: 54
 • Počet států: 14
 • Čistá výstavní plocha (v m2): 7796
 • Hrubá výstavní plocha (v m2): 11 400

Poděkování ČSK za organizační zajištění Dnů české stomatologie patří profesionálnímu týmu zaměstnankyň Kanceláře ČSK.

Kompletní fotodokumentaci naleznete zde a na: www.dent.cz (Aktuality).

Fotostěna ČSK.
Rozsáhlá výstavní plocha a velkoryse pojaté expozice vystavovatelů na Pragodentu 2019.
ČSK v jednom prostoru prakticky propojila registrační místo účastníků PDD, svůj stánek a také ČSKavárnu, kde to po celou dobu žilo čilým ruchem.
Celkem 1250 registrovaných účastníků 22. ročníku mezinárodního kongresu Pražské dentální dny.
Před nabitým přednáškovým sálem s kapacitou pro tisícovku osob v pátek 4. 10. kongres PDD slavnostně zahájili (zleva) ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, prezident CED dr. Marco Landi, předseda představenstva ABF, a. s., Ing. Pavel Sehnal, člen odborného výboru PDD MUDr. Jan Šváb, viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., a prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.
I po zahájení zůstal kapacitně největší přednáškový sál zcela zaplněný, protože prvním přednášejícím zde byl doc. MUDr. Luděk Peřinka, CSc., uznávaná hvězda české endodoncie.
Vzácnými hosty kongresu bylo dvanáct zástupců evropských dentálních asociací, kteří se pak v pátek odpoledne sešli k jednání u kulatého stolu.
V sobotu 5. 10. byla součástí odborného programu PDD osvědčená panelová diskuze, tentokrát na téma Resekce kořenového hrotu a její místo v současné stomatologii. Zleva: diskuzi řídil MUDr. et MUDr. Jiří Krug, Ph.D.
V sobotu 5. 10. byla součástí odborného programu PDD osvědčená panelová diskuze, tentokrát na téma Resekce kořenového hrotu a její místo v současné stomatologii. Svůj pohled na dané téma prezentovali (zleva) MUDr. et MUDr. Lukáš Hauer, Ph.D., MUDr. Petr Kořínek a MUDr. Daniel Ott.
Dentální desetiboj v praxi byl název odborného programu PDD 2019. A také tomu odpovídalo složení témat kopírující základní oblasti a aktuální problematiku stomatologie. Program probíhal souběžně ve třech přednáškových sálech a během dvou dnů se představilo celkem jednačtyřicet přednášejících. MUDr. Jan Streblov své vystoupení vedl originálně v duchu knihy Douglase Adamse Stopařův průvodce po Galaxii (neboli Zubařův průvodce po regeneraci).
MUDr. et MUDr. Gabriela Pavlíková (bolest v orofaciální oblasti).
MDDr. Filip Hromčík (residuální parodontální defekty).
Zastoupeni byli přednášející ze všech stomatologických klinik i z privátních praxí. MUDr. Jakub Suchánek, Ph.D., (intraorální rentgenogram).
MUDr. Vladimír Ščigel, Ph.D., MBA, se spoluautorem ze SÚKLu MUDr. Tomášem Boráněm (kontroverze medikace v zubní praxi).
Do programu PDD 2019 přispěli také čtyři zahraniční přednášející. Doc. MUDr. Eva Kovaľová, Ph.D., ze Slovenska (management plánu léčby při nemikrobiálních orálních onemocněních).
Dr. Imre György Borzási z Maďarska (rizika a postupy ošetření extrakční rány), který také připravil workshop na téma Socket preservation v praxi.
Díky aktivitě České společnosti protetické stomatologie (ČSPS) vystoupila na PDD dr. Frauke Müller ze Švýcarska (vlevo) k problematice zubní péče pro geriatrické pacienty a prof. Jürgen Manfred Setz z Německa (využití CAD/CAM technologie pro částečné snímatelné náhrady) – na fotografii vpravo je s manželkou Cornelií pracující v posudkovém lékařství a s představitelkami ČSPS doc. MUDr. Hanou Hubálkovou, Ph.D., (druhá zleva) a doc. MUDr. Marií Bartoňovou, CSc., (zcela vlevo).
Kvalitní odborný program PDD 2019 byl zásluhou zejména odborného výboru. Všem jeho členům patří poděkování ČSK. Na fotografiích, zachycujících některé z nich v roli koordinátorů programových bloků PDD, Zleva MUDr. Jiří Škrdlant, MUDr. Jan Netolický, Ph.D.
MUDr. Magdalena Koťová, Ph.D., a doc. MUDr. Romana Koberová Ivančaková, CSc.
MUDr. Jan Šváb a MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA.
Prof. MUDr. Antonín Šimůnek, CSc., a doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D.
Prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D., a MUDr. Rudolf Jakl.
Jak skloubit rodičovské povinnosti a účast na kongresu? Třeba takto. A tak si i tento človíček – vzorně a tichounce – vyslechl blok věnovaný pedostomatologii, zde konkrétně téma ošetřování úrazů dočasných zubů v podání MUDr. Přemysla Krejčího, Ph.D.
Další z plejády jednačtyřiceti přednášejících byla psycholožka doc. PhDr. Laura Janáčková, CSc.
S vystoupením poeticky nazvaným Krása, MUDr. Petr Bednář, Ph.D., na jehož přednášku o využití antimikrobiálních látek v prevenci zubního kazu se ani všichni zájemci, především z řad sester a dentálních hygienistek, nevešli do sálu.
Doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D., s problematikou laseru v ordinaci PZL.
Kongres PDD nabídl také posterovou sekci a obsáhlý doprovodný program. Přímo u Kongresového sálu byla připravena výstava dentálních firem.
Odborná sdělení prezentovaná formou posterů si mohli účastníci v průběhu dne v klidu prostudovat.
V pátek i v sobotu se konaly praktické workshopy, které pro PDD zajistily firmy Oral B, Dürr Dental SE a JPS, s. r. o.
Středoevropského kulatého stolu se zúčastnili (zleva:) dr. Henk Donker, člen představenstva CED (Council of European Dentists), dr. Simona Dianišková, prezidentka-elekt ERO-FDI, dr. Vesna Barac Furtinger za chorvatskou komoru, dr. Pavel Chrz za ČSK, dr. Christian Berger, prezident bavorské komory, dr. Mercedes Linninger za maďarskou komoru, doc. Roman Šmucler, prezident ČSK, dr. Robert Houba, viceprezident ČSK, dr. Matúš Ursíny, viceprezident slovenské komory, dr. Thomas Horejs, prezident rakouské komory, dr. Radoslaw Maksymowicz z polské komory, dr. Hans-Rainer Fischer a prof. Klaus Böning ze saské komory.
Komora ve své ČSKavárně nabídla ojedinělou příležitost: přijďte v pátek 4. 10. posnídat s ministrem zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, a s prezidentem CED dr. Marcem Landim! Například MUDr. Radmila Sedláčková, MSc., z Náchoda si na pana ministra připravila hned několik ožehavých otázek...
Na stánku ČSK měli návštěvníci možnost konzultací s členy představenstva ČSK, s právníkem, se Vzdělávacím střediskem ČSK... A také tu byla připravena řada akcí – velmi úspěšná byla například prezentace Společnosti preventivní stomatologie s praktickou instruktáží dentální hygieny.
Hodně mladých tváří! To je nejlepší zpráva z letošních Dnů české stomatologie. Tato fotografie je z ČSKavárny, kde se v sobotu 5. 10. dopoledne uskutečnilo setkání studentů zubního lékařství s prezidentem a viceprezidentem ČSK. Živá diskuze, desítky zvídavých dotazů... Paráda!
A další akce na stánku a ČSKavárně: vlevo Ing. Adam Slabý a jeho poradna na téma Přerod zaměstnance na podnikatele, příprava na podnikání.
Jedna z mnoha firemních prezentací v ČSKavárně, konkrétně společnosti Colgate-Palmolive ČR, spol. s r. o., o přemíře cukrů ve výživě.
Workshop Philips Česká republika, s. r. o.
V pátek 4. 10. večer byla pořádná zábava. Dentální párty roku! Úžasný koncert Michala Prokopa & Framus Five.
Až do půlnoci hrály skupiny YES Blues a Parolet.
Hudební skupina Parolet. O to více zábavnější, že v obou kapelách mezi protagonisty excelovali i zubní lékaři...
Dentální párty roku svižně odstartovali (zleva) Tomáš Kotrč, MBA, generální ředitel ABF, a. s., MUDr. Pavel Smažík za CZECHDENT a doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident ČSK.
A jak je vidět, všichni si páteční večer báječně a zaslouženě užili.

17. 11. 2019

LKS 11/2019

Print: LKS. 2019; 29(11): 218 – 225

Autoři:

Fotografie

 • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: