LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dvě vrcholné odborné události roku – mezinárodní kongres Pražské dentální dny a veletrh Pragodent – se po dvou letech opět spojily v jednom termínu i místě jako Dny české stomatologie. V areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA to ve dnech 14. – 16. 10. 2021 opravdu žilo a po dlouhých covidových měsících byla radost ze setkání s kolegy zase konečně „naživo“ nepřehlédnutelná. Kongres PDD ve svém 24. ročníku dokonce zaznamenal rekordní účast v celé své historii – 1973 registrovaných účastníků. A pokud se někoho zeptáte, jaký letos byl, zřejmě odpoví: mladý. Viditelně zde převládala mladá a střední generace – a také se o tom po celém výstavišti hodně mluvilo.

Mezinárodní kongres Pražské dentální dny 2021 v pátek 15. 10. slavnostně zahájili (zleva) viceprezident ČSK MUDr. Robert Houba, Ph.D., prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident CED Dr. Marco Landi, člen organizačního a odborného výboru PDD MUDr. Jan Šváb, prezidentka-elekt ERO MUDr. Simona Dianišková, Ph.D., MPH, a generální ředitel ABF, a. s., Tomáš Kotrč, MBA. Ve vidoezdravici účastníky přivítal ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, pod jehož záštitou se kongres konal. Za potlesku bezmála dvou tisícovek zubních lékařů zde také Komora předala Dr. Marco Landimu poděkování za spolupráci u příležitosti 30. výročí Komory.

Příprava tak rozsáhlé akce vždy začíná ve velkém předstihu. Rozhodnutí, které musela Komora udělat na přelomu loňského a letošního roku, kdy pandemická vlna koronaviru kulminovala, nebylo snadné, jak o tom také píše prezident ČSK v úvodníku tohoto čísla LKS. A protože odvážným a připraveným štěstí přeje, výsledek – samozřejmě i díky příznivým vnějším vlivům – nakonec předčil všechna očekávání. „Hlad“ po živé vzdělávací akci a po společenském kontaktu byl tak velký, že kapacita kongresu se od května rychle naplňovala a na konci září už musela být registrace na PDD uzavřena. S velkým zájmem se setkal i veletrh Pragodent, takže letňanské výstaviště se na tři dny stalo skutečnou stomatologickou metropolí, kam se ráda přijela podívat i řada zahraničních kolegů. Kvalitní dvoudenní program kongresu PDD, expozice novinek dentálního trhu a bohatý program u stánků vystavovatelů Pragodentu, workshopy, v pátek večer Dentální párty... Program byl tak bohatý, že mnohdy bylo těžké rozhodnout se, čemu dát v danou chvíli přednost. Obrazová reportáž, kterou jsme připravili, tak zůstává jen pouhým průřezem těch hlavních momentů. Zkrátka letošní říjnové setkávání napříč odbornostmi i generacemi se opravdu povedlo.

PDD 2021 z pohledu přednášejících

1. Jak se vám líbily Pražské dentální dny?

2. Jak hodnotíte české odborné publikum?

Dr. Domenico Ricucci, Itálie

1. Jsem velmi rád, že zde mohu být. Kongres je opravdu hojně navštíven a jeho spojení s výstavou je, myslím, dobrý nápad. A navíc – Praha je nádherná, navštívil jsem ji od svého mládí již mnohokrát.

2. Jsem skutečně mile překvapen, že v auditoriu převládají mladí lékaři. To je osvěžující! Podle jejich reakcí na přednášku je vidět, že jsou vzdělaní, nadšení a projevují velký zájem o obor. Můžu to posoudit i čistě z praktického pohledu, protože jsem v České republice absolvoval zubní ošetření.

Dr. Jan Derks, Švédsko

1. Návštěva a účast na PDD 2021 je pro mě velkým zážitkem. Organizace před akcí i během ní byla výborná. V péči organizačního výboru včetně Dagmar Hynkové, Ivety Haiserové, MUDr. Jana Švába a MUDr. Luboše Steklého jsem se cítil velmi dobře. Bylo mi potěšením navštívit po dlouhé době lockdownu „živý“ kongres a vidět tolik kolegů shromážděných na jednom místě. Gratuluji České stomatologické komoře k uspořádání takové akce v těžkém období.

2. Bylo to velmi dobré odborné setkání k problematice léčby periimplantitidy, což je žhavé téma. Účast byla vysoká a diskuze zajímavá. Po celou dobu přednášky jsem měl pocit, že kolegové v České republice mají obdobné zkušenosti i obavy týkající se periimplantitidy jako my ve Skandinávii.

MDDr. Patrik Pauliška, Praha

1. Po dlouhých měsících, kdy jsme se nemohli setkávat, je kongres PDD opravdu příjemnou odbornou i společenskou událostí. Kvalita přednášek zahraničních i domácích autorů je na vysoké úrovni a jsem rád, že toho můžu být součástí a mohl jsem předat kolegům nějaké své zkušenosti.

2. Publikum je prostě skvělé. Vidět před sebou v sobotu ráno v devět hodin tak nabitý sál, kdy se sedělo dokonce i na zemi, to bylo hodně inspirativní. A pokud vím, v průběhu kongresu bylo plno i na většině ostatních přednášek. Diskuze po mém vystoupení byla živá a těší mě, že téma funkční a estetické rekonstrukce kompromisního pilíře publikum vesměs zaujalo. Nejvíce dotazů bylo k chirurgické extruzi a doufám, že jsem odpověděl tak, aby to kolegové mohli přenést do praxe.

PDD 2021 v číslech

 • Program: 2 dny paralelně ve 3 sálech
 • Počet přednášek: 34
 • Počet workshopů: 9
 • Počet registrovaných účastníků: 1973
 • Z celkového počtu registrovaných:

> zubních lékařů 1336

> zubních lékařů do 3 let od ukončení studia 288

> studentů zubního lékařství 167

> dentálních hygienistek 112

> sester 70

Pragodent 2021 v číslech

 • Počet vystavovatelů: 126
 • Počet zastoupených značek/firem: 342
 • Počet zahraničních vystavovatelů: 14
 • Počet států: 7
 • Konferenční prostory plocha (v m2): 7208
 • Hrubá výstavní plocha (v m2): 8800
 • Počet účastníků: 9303

PDD se konaly pod záštitou ministra zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA

Partner PDD 2021

 • ABF, a. s.

Poděkování za spolupráci na akcích ČSK v rámci kongresu PDD a veletrhu Pragodent 2021:

 • Colgate-Palmolive Česká republika, s. r. o.
 • Dürr Dental SE
 • Ewopharma, spol. s r. o.
 • Johnson & Johnson, s. r. o.
 • JPS, s. r. o.
 • Kooperativa pojišťovna, a. s., VIG
 • magistraliterpharma Vičanová, s. r. o.
 • Mectron.cz, s. r. o.
 • OMS Dent, s. r. o.
 • Philips Česká republika, s. r. o.
 • Straumann, s. r. o.
 • Wald Pharmaceuticals, s. r. o.

Workshopy

 • blue®m
 • Camosci Moravia, s. r. o.
 • Dürr Dental SE
 • Oral-B
 • Philips Česká republika, s. r. o.Straumann, s. r. o.
V hlavním kongresovém sále (na snímku dole) a ve dvou vedlejších sálech odstartoval dvoudenní odborný program.
Na kongresu zaznělo celkem třicet čtyři přednášek v podání zkušených autorů i těch, kteří před tak velkým publikem teprve sbírají zkušenosti. Na snímku je MUDr. Ivo Marek, Ph.D., jehož vystoupení vždy patří k nejočekávanějším.
Mezinárodní veletrh Pragodent letos vstoupil do svého 28. ročníku.
V rámci PDD 2021 proběhl i každoroční Středoevropský kulatý stůl lídrů zubního lékařství. Zúčastnili se prezident CED Dr. Marco Landi, prezidentka-elekt ERO MUDr. Simona Dianišková, Ph.D., MPH, která současně zastupovala Slovensko, Dr. Jörg Krainhöfner za Rakousko, prof. Dr. Klaus Böning a Dr. Hans-Rainer Fischer za Sasko, Dr. Mercedes Linninger za Maďarsko a Dr. Radoslaw Maksymowicz za Polsko. Za Bavorsko byla předána zpráva od Dr. Christiana Bergera. Naši Komoru zastupovali prezident doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a viceprezident MUDr. Robert Houba, Ph.D. Stěžejním tématem byla problematika dopadu pandemie COVID-19 na zubní lékařství. Podrobné informace z obsahu jednání do LKS připravujeme.
Návštěvníci Pragodentu mohli zhlédnout přehlídku dentálního trhu od čtvrtka 14. 10. až do sobotního odpoledne 16. 10.
Svůj stánek a program tradičně připravila i Česká stomatologická komora. V prostoru ČSKavárny například nabídla volně přístupné workshopy v rámci Dnů české stomatologie. V pátek dopoledne to bylo téma Kariologický pacient v dentálně-hygienické praxi v podání PhDr. Michala Ferka (Oral-B).
Různé cesty, jeden cíl – to bylo téma letošních PDD, které chtělo zdůraznit, že vesměs existuje více terapeutických postupů k dosažení dobrého výsledku a spokojenosti pacienta. A to platí pro všechny stomatologické disciplíny. Například MUDr. Jana Vašáková, Ph.D., se věnovala problematice MIH syndromu.
MUDr. Ladislav Gregor hovořil o estetické rekonstrukci ve frontálním úseku.
V sekci pro sestry a dentální hygienistky zaujala MDDr. Karolína Floryková s praktickými tipy, jak edukovat pacienty v dentální hygieně nově a zábavněji.
Z jiného úhlu se podíval na stomatologickou praxi doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., a nabídl přesnou orientaci v situacích, kdy se zubní lékař při ošetření pacienta setká s celkovými komplikacemi a život ohrožujícími stavy.
MUDr. Martin Tomeček prezentoval jednoduché a složité cesty k červené estetice kolem implantátů.
MDDr. Martin Rota se věnoval konceptu Biological Bone Augmentation.
Doslova hitem v nabídce akcí Komory bylo školení k novinkám v úhradách zubní péče od 1. 1. 2022. Konalo se v pátek a pro velký zájem i v sobotu.
Přestože si mnozí v pátek užívali odborný program po celý den a pak Dentální párty až do půlnoci, byla v sobotu ráno v jednom ze sálů obsazena všechna místa k sezení, takže posluchači neváhali improvizovat... V rozhovoru s MDDr. Patrikem Pauliškou na předchozí stránce si můžete přečíst, jaký to byl zážitek pro přednášející.
Stánek ČSK na Pragodentu byl na strategickém místě a nebylo možné ho cestou do kongresových prostor ani minout, ani přehlédnout. Návštěvníci tu našli široké portfolio služeb a informačního servisu jak pro členy ČSK, tak pro „nezubaře“. Po celou dobu zde také průběžně „běžely“ prezentace o projektu Republika bez kazu, o Světovém dnu ústního zdraví, zubním průkazu dítěte atd.
Prostor u stánku nazvaný ČSKavárna byl místem, kde probíhaly volně přístupné workshopy, diskuze s významnými hosty PDD či se studenty zubního lékařství. A zároveň to bylo příjemné a vyhledávané zázemí pro klidné posezení s kolegy a přáteli.
Úspěch PDD 2021 byl založen na výběru kvalitních přednášejících a zajímavých témat. Hlavní zásluhu na tom bezesporu má odborný výbor PDD. Na snímku jsou dva z jeho členů, vlevo MUDr. Jiří Škrdlant a vpravo MUDr. Jan Netolický, Ph.D. Členové odborného výboru si také v Letňanech rozdělili role koordinátorů jednotlivých programových bloků v kongresových sálech.
Na stánku ČSK bylo možné po celé tři dny diskutovat či konzultovat konkrétní problematiku se členy představenstva ČSK, ředitelkou Kanceláře ČSK, právníkem, s pracovnicemi Vzdělávacího střediska a dalších oddělení Kanceláře ČSK. Nejvíce dotazů směřovalo k úhradám zubní péče v roce 2022, k tzv. klikací povinnosti a k systému celoživotního vzdělávání.
Účastníci PDD se mohli zaregistrovat na některý z devíti praktických či teoretických workshopů, které pro ně Komora zajistila. Fotografie je z workshopu firmy Camosci Využití laseru na měkké a tvrdé tkáně v každodenní praxi.
V pátek 15. 10. večer se rozjela velká Dentální párty, na kterou návštěvníky Pragodentu pozvaly ABF, a. s., společně s Českou stomatologickou komorou a dalšími partnery. Jako první vystoupila skupina Jelen.
Oblíbený „doktorský“ Parolet a YES Blues. Parket se zaplnil během prvních písniček. Tancovalo se, s chutí zpívalo – prostě radost až do půlnoci.
Tato fotografie je symbolickým poděkováním vedení ČSK organizačnímu a realizačnímu týmu, který dokázal po všech stránkách výborně zajistit hladký průběh tak rozsáhlé akce. Zaměstnankyně Kanceláře ČSK dlouhé měsíce pracovaly na úkolech spojených s PDD vedle své běžné agendy a mnohdy nad rámec své pracovní náplně. Zvláštní poděkování patří týmu Vzdělávacího střediska ČSK a jeho vedoucí, lépe řečeno dvěma vedoucím – té současné Dagmar Hynkové i té předchozí Ing. Haně Štěpánkové, která své nástupkyni předala „žezlo“ již v červnu, ale byla jí nápomocna až do posledního kongresového „zvonění“.

27. 11. 2021

LKS 11/2021

Print: LKS. 2021; 31(11): 220 – 225

Autor:

Fotografie

 • Ladislav Šolc
 • Iva Žáková
 • Libor Zdařil

Rubrika:

Téma: