LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Letošní 22. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny proběhne v termínu 4. – 5. 10. 2019 v areálu výstaviště PVA EXPO PRAHA v Praze-Letňanech. Zdánlivě jednoduchá věta, která v sobě ovšem skrývá všechny podstatné změny, které s sebou kongres přináší.

PDD 2019

Po loňském ročníku, kdy zájem o účast na PDD už několik týdnů před konáním překonal i ta nejoptimističtější očekávání organizátorů, jsme stáli před otázkou, jak dál. Výběr kapacitně a termínově vhodných lokalit v Praze není příliš rozsáhlý. Jednou z možností se stala i nabídka nového vlastníka veletrhu Pragodent, společnosti ABF, a. s., na termínové propojení kongresu PDD 2019 a Pragodentu 2019 v prostorách letňanského výstaviště. Rozhodování to nebylo zrovna jednoduché. Nakonec zvítězila „odvaha“ zkusit něco nového. Zda šlo o rozhodnutí správné, ukáže čas.

Odborný program: Dentální desetiboj v praxi

Podtitul letošního kongresu „Dentální desetiboj v praxi“ říká, že tradičně polytematické zaměření programu by mělo akcentovat co nejširší možnost využití získaných informací v běžné praxi. Svůj prostor ale dostanou i úzce odborně specializovaná sdělení zejména z oblasti maxilofaciální chirurgie.

Program bude tradičně koncipován pro tři přednáškové sály, které díky novým prostorám konání budou kapacitně vyrovnanější než v Obecním domě.

Obsah pátečního programu je postaven na přednáškách řady známých domácích přednášejících (viz tabulka), které jistě není třeba detailně představovat.

Po loňském zájmu o panelovou diskuzi jsme se rozhodli i letos zařadit stejný formát na začátek sobotního programu. Diskuze bude na aktuální téma „Resekce kořenového hrotu a její místo v současné stomatologii“.

Tradicí PDD je i účast zahraničních přednášejících. Do sobotního programu se tak zapojí čtyři hosté ze zahraničních univerzit: prof. Frauke Müller ze Švýcarska, prof. Jürgen M. Setz z Německa, dr. Imre György Borzási z Maďarska a doc. Eva Kovaľová ze Slovenska.

Na sobotní odpoledne je připraven zajímavý program určený i dalším členům dentálního týmu – sestrám a hygienistkám.

Společenský program

Kongres slavnostně zahájí ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, v pátek 4. 10. 2019 v hlavním kongresovém sálu v areálu výstaviště PVA EXPO Praha v Letňanech. V pátek večer se pak bude pro všechny účastníky konat koncert Michala Prokopa se skupinou Framus Five.

Za odborný a organizační výbor vás, vážení kolegové, zvu k účasti na 22. ročníku Pražských dentálních dní. Po skvělé, příjemné a přátelské atmosféře loňského ročníku nezbývá než věřit, že i přes všechny změny se opět všichni v říjnu sejdeme a na dva dny zapomeneme na každodenní starosti, něco zajímavého se dozvíme, pohovoříme s přáteli a kamarády a společně si užijeme koncert české rockové legendy.

Odborný program PDD 2019.

18. 5. 2019

LKS 05/2019

Print: LKS. 2019; 29(5): 100 – 101

Autor:

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: