LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pořadí 24. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny se uskuteční v termínu 15. – 16. října 2021 společně s veletrhem Pragodent v PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech. Neváhejte a nenechte si ujít již tradiční Dny české stomatologie –  letos slavnostně okořeněné oslavami 30. výročí ČSK.

PDD 2021

Odborné zaměření PDD: Různé cesty, jeden cíl

Většina přednášejících z loňského zrušeného programu potvrdila účast pro letošní rok. A to včetně obou zahraničních přednášejících, které jsme jako „ochutnávku“ na letošní rok mohli slyšet s kratší přednáškou v rámci online PDD 2020. Letos se nám tedy prof. Domenico Ricucci z Itálie a dr. Jan Derks ze Švédska představí opravdu naživo.

Odborný program PDD 2021 s názvem Různé cesty, jeden cíl chce zdůraznit, že cílem naší práce by měl být především spokojený pacient, a to z mnoha úhlů pohledu – k jednomu cíli vždy vede řada různých terapeutických postupů.

Dvoudenní odborný program je jako obvykle rozdělen do tří sálů. Tradiční je i sekce určená sestrám a dentálním hygienistkám.

Programová brožura PDD 2021 byla rozesílána s LKS č. 5/2021 a najdete ji samozřejmě také na www.dent.cz (Vzdělávání/Kongres PDD).

Další program

Odborné zážitky z přednášek i letos může umocnit nabídka dalšího zajímavého programu včetně toho společenského.

  • Pragodent. Ve dnech 14. – 16. října můžete v pražských Letňanech navštívit veletrh Pragodent. Jako obvykle zde najdete také stánek Komory s příjemnou kavárnou. Na stánku bude připraven informační servis pro členy Komory a řada novinek spojená s 30. výročím ČSK.
  • Workshopy. V jednání je příprava oblíbených workshopů, ať už teoretických či praktických. Operativně o nich budeme informovat na www.dent.cz a poté v zářijovém vydání LKS.
  • Společenský večer s koncertem. Nedílnou součástí PDD jsou i páteční společenské večery spojené se zajímavým koncertem. Vstupenky na koncert si můžete objednat při registraci na PDD.

Early bird registrace do 31. 7. 2021 za nejvýhodnější cenu

Program a online registrace: www.dent.cz (Vzdělávání)

Tištěný program byl vložen v  LKS č. 5/2021.

Domenico Ricucci, MD, DDS, z Itálie bude v pátek 15. 10. přednášet na téma Problematické bakteriální biofilmy.
Jan Derks, DDs, PhD, ze Švédska bude v sobotu 16. 10. přednášet na téma Jak léčit periimplantitidu.