LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dny české stomatologie – tedy jubilejní 25. ročník mezinárodního kongresu Pražské dentální dny – je už za dveřmi. Uskuteční se v O2 universum v Praze 9-Vysočany, a to v termínu 14. – 15. října 2022. PDD budou doprovázeny výstavou firem a dalšími odbornými i společenskými akcemi.

PDD 2022
  • Kongres PDD. Jubilejní PDD jsou jako tradičně polytematickým stomatologickým setkáním. Nicméně hlavním tématem, pro které byli vybíráni i zahraniční přednášející, se pro letošní rok stala snímatelná protetika. I přes obrovské pokroky v implantologii a určité snižování cen implantátů, zůstane snímatelná náhrada pro velikou část populace jediným dostupným řešením ztráty zubů. A protože snímatelná náhrada vyžaduje dokonalou spolupráci lékaře a zubního technika, rozdělili jsme čas pro zahraniční přednášející mezi prof. Ingrid Grunert (Rakousko) a renomované zubní techniky, kterými jsou László Románszky a József Rátonyi z Maďarska. K tématu se přidá řada sdělení českých přednášejících. V programu naleznete i další stomatologická témata z fixní protetiky, parodontologie, chirurgie a záchovné stomatologie. Samozřejmostí je pedo-orto blok, který letos bude s převahou ortodoncie. Během dvou dnů paralelně ve třech sálech zazní téměř čtyřicet přednášek.
  • Výstava dentálních firem. Na přelomu jara a léta zareagovaly masivně firmy, které pochopily, že PDD 2022 jsou prestižní akcí, kterou stojí za to podpořit. Zájem firem o prezentaci jejich produktů na největší vzdělávací akci roku je značný a výstava bude opravdu bohatá. Celkem se představí více než čtyřicet firem. Těšit se můžete jak na stálice, tak i na nováčky mezi vystavovateli.
  • Společenský večer s koncertem. Nedílnou součástí PDD je společenský program. Proběhne v pátek 14. 10. večer v prostorách O2 universum. K poslechu i tanci budou hrát kapely Krausberry, YesBlues a Parolet.

Programová brožura PDD 2022 byla rozesílána s LKS č. 5/2022 a najdete ji také na www.dent.cz (Vzdělávání/Kongres PDD), kde jsou průběžně zveřejňovány i aktuální informace týkající se programu.

Sborník abstraktů přednášek PDD 2022 bude jako obvykle vydán formou suplementu LKS č. 10/2022. V elektronické podobě bude zveřejněn na www.dent.cz a www.lks-casopis.cz. V tištěné podobě ho obdrží účastníci PDD při registraci v O2 universum.

V pátek 14. 10. zahájí odborný program věnovaný snímatelné protetice prof. Ingrid Grunert z Rakouska přednáškou Nové trendy v léčbě bezzubých pacientů snímatelnými náhradami.
László Románszky bude přednášet na téma Základní podmínky zhotovení gnatologicky perfektní náhrady aneb Reálné a nereálné požadavky na laboratoř.
József Rátonyi se zaměří na téma Celkové náhrady – systém BPS a SEMCD.