LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Ve dnech 9. – 10. 3. 2024 se dveře Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně otevřely bezmála 350 studentům zubního lékařství, kteří přijeli ze svých domovských fakult z celé České republiky, aby se v prostorách univerzitního kampusu v Bohunicích zúčastnili dalšího ročníku kongresu Sdružení studentů stomatologie ČR (SSSČR). Letošní ročník nabídl účastníkům mnoho odborných přednášek od vážených hostů, rozmanitý výběr vzdělávacích workshopů a možnost objevit nové trendy, produkty a technologie ze světa stomatologie u stánků sponzorů celé akce. Kromě vzdělávací části programu je kongres rovněž příležitostí k setkávání mezi studenty zubního lékařství z různých koutů naší republiky, kteří tak můžou navázat nové kontakty a přátelství se svými budoucími kolegy.

Funkcionáři Sdružení studentů stomatologie ČR s prezidentem ČSK doc. MUDr. Romanem Šmuclerem, CSc. Komora činnost studentského sdružení dlouhodobě a efektivně podporuje.

Sobotní den začal přednáškou MUDr. Jiří Zvolánek, který stál v roce 2001 na počátku SSSČR jako jeho zakladatel. Zavedl studenty do světa protetiky a vysvětlil, jak důležité je pro úspěšné protetické ošetření dbát nejen na estetiku, ale především na funkci. Následovala přednáška MUDr. Filipa Georgese, prezidenta České akademie dentální estetiky, který naopak vyzdvihl právě význam estetiky ve frontálním úseku chrupu. Další přednáškou s názvem Tipy a triky pro fotokompozity v postranním úseku nás provedl MDDr. Michal Přibyl. Odborný program sobotního dne zakončila přednáška MDDr. Petera Dírera, který se věnuje léčbě celého spektra ortodontických vad a připravil si pro studenty mnoho zajímavých kazuistik ze své praxe. Hostem kongresu byl prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., který předstoupil před studenty s krátkou zdravicí.

Hlavní společenskou událostí kongresu byl sobotní galavečer, který proběhl v krásných prostorech brněnského Hotelu Passage. Kromě hudby, tance a rautu byla na programu také tombola s hodnotnými sponzorskými dary. Šťastlivci si tak z plesu mohli odnést například iPad nebo lupové brýle.

Nejlepším způsobem získávání nových dovedností je praktický nácvik, a proto nedělní dopoledne nabídlo studentům možnost účasti na některém ze sedmi paralelně probíhajících odborných workshopů. Studenti si zde sami vyzkoušeli nejrůznější metody ošetření a práce ve stomatologické ordinaci. Témata workshopů byla různá, od preparace, modelace a stratifikace, přes endodoncii, protetiku a práci s operačním mikroskopem, až k implantologii a augmentaci.

Po skončení workshopů se nedělní program nesl opět ve znamení přednášek. V první z nich se o své zkušenosti z praxe podělil MDDr. Jakub Váša, jehož přednáška nabídla studentům mnoho praktických rad a tipů pro hladký průběh endodontického ošetření. Následovalo vystoupení MUDr. Dity Mühlhandlové, která posluchačům přiblížila úskalí i radosti práce s dětským pacientem. Závěrem odborného programu byla přednáška MDDr. Martina Roty, ve které se autor zaměřil na management kompromisního pilíře.

Během celého víkendu měli studenti možnost navštívit stánky sponzorů nebo se zúčastnit řady soutěží. Velké poděkování patří organizačnímu týmu z řad členů SSSČR, kteří věnovali přípravám studentského kongresu bezmála půl roku svého času.

Workshop Stratifikace ve frontálním úseku (MDDr. Noemi Skříčková).
MDDr. Michal Přibyl - přednáška "Tipy a triky pro fotokompozita v postranním úseku".
MDDr. Petr Kučera - workshop "Práce s operačním mikroskopem".
MUDr. Filip Georges - přednáška "Estetika ve frontálním úseku chrupu".
Zaplněná přednášková aula studenty.
Organizační tým SSSČR