LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc.

Moc se mi líbil televizní seriál Devadesátky. Ale doba, kterou jsem osobně přes všechny problémy viděl hlavně jako velký restart Česka, tam působila podivně. A někdy i slyším: „Co jste si to s tou Komorou po Revoluci vymysleli?“ Historie lékařské samosprávy ale sahá do 16. století. Moderní Komoru na našem území ustanovil, jak si můžete přečíst v tomto čísle ve skvělém článku doc. MUDr. Otakary Brázdy, CSc., na str. S47 – S49, osvícený císař František Josef I. Jeho vláda, až do nešťastné první světové války, byla dobou neskutečné a historické prosperity. Věděl, že medicína se musí řídit i očišťovat sama. Proto slavíme 130 let první Lékařské komory, jakkoli u nás vznikla technicky později. Krásným příkladem potomkům bylo střídání českých a německých představitelů v čele Komory.

Jak už víme, doba bohatosti je nahrazena časem problémů a strádání. Když píšu tyto řádky, rozjíždí se válka na Ukrajině. Teď už možná víte, co a jak dopadlo. Je dobré, že Komora má finanční rezervy, že se navýšily prostředky ze zdravotního pojištění. Ale nebude to jednoduché. Leč sobě a třeba i uprchlíkům z války musíme pomoci hlavně sami. A opět se od prvních minut války ukazuje, že samosprávná Komora funguje nejlépe, neboť je velká a otevřená myšlenkám.

Držte se!

19. 3. 2022

LKS 03/2022

Print: LKS. 2022; 32(3): 41

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: