LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zúčastnil jsem se vzdělávací akce, která podle programu trvala včetně oběda od 9.00 do 15.00 hod. Ve 14.00 hod. jsem potřeboval z naléhavých osobních důvodů akci opustit. Pracovnice vzdělávacího střediska mi odmítla potvrdit kredity za účast na akci s tím, že doba oběda se do vzdělávací akce nezapočítává. Postupovala správně?

Ano. Do celkového počtu hodin trvání vzdělávací akce lze započítat pouze takovou část vzdělávací akce, která má výlučně vzdělávací obsah. Doba oběda nemá výlučně vzdělávací obsah, a proto ji do doby trvání vzdělávací akce započítat nelze. Kromě toho platí, že kredity za účast na vzdělávací akci lze započítat jen tehdy, zúčastnil-li se člen Komory celé vzdělávací akce. Záznam kreditů lze provést až po skončení vzdělávací akce. Dřívější odchod ze vzdělávací akce (stejně jako pozdější příchod na vzdělávací akci) tak vede k tomu, že za účast na takové vzdělávací akci nelze kredity započítat, protože ji člen Komory neabsolvoval celou.

Výjimku z uvedených pravidel představují vícedenní vzdělávací akce, kde se každý den vzdělávací akce posuzuje zvlášť, a dále tzv. významné vzdělávací akce (typicky kongres Pražské dentální dny), kde se podle nových pravidel platných od ledna 2017 členu Komory, který se neúčastnil významné vzdělávací akce po celý den, započítá 1 kredit za 1 hodinu účasti, nejvýše však 8 kreditů za 1 den trvání vzdělávací akce.