LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři
Zdravotní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Seminář 10. 4. 2018 na téma řešení problémů pedostomatologické péče.

Ve zdravotním výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhl 10. 4. seminář na téma řešení problémů pedos tomatologické péče. Prezident ČSK doc. R. Šmucler a členka představenstva dr. Š. Bálková seznámili poslance s velmi tíživou situací. Společně s reprezentanty pedostomatologie a univerzit, mezi nimiž byly prof. Lydie Izakovičová Hollá, dr. J.  ašáková a dr. L. Navarová, bojovali za zájmy dětských pacientů. Závěry jsou jasné a poslanci pro ně měli pochopení. Péče o děti nemůže být honorována méně než o dospělé. Spíše naopak. Musí být navýšena platba, má-li zůstat tato péče ve zdravotním pojištění. Zároveň je potřeba investovat do učitelů na vysokých školách, bez nichž se vše zastaví. Nedostatek specialistů je dán malou motivací k tomuto jinak krásnému oboru.

Pořádný kus práce pro zdravý chrup dětí odvedly akce v rámci letošního Světového dne ústního zdraví. Reportáže najdete na stránkách 106 – 107 a S80.

11. 5. 2018

LKS 05/2018

Print: LKS. 2018; 28(5): 100

Autor:

Fotografie

Rubrika:

Téma: