LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Připomínáme, že podle organizačního řádu Komory může člen Komory od 1. ledna 2023 vykonávat funkci odborného zástupce jen tehdy, je-li držitelem osvědčení o splnění podmínek pro výkon této funkce.

Týká se to tedy jak zubních lékařů, kteří se odborným zástupcem teprve chtějí stát, tak i těch, kteří funkci odborného zástupce již vykonávají.

Podmínky pro vydání tohoto osvědčení upravuje v souladu se zákonem usnesení sněmu Komory (úplné znění USN2020-12-18 Podmínky pro výkon funkce odborného zástupce, primáře a vedoucího lékaře je dostupné na www.dent.cz a přímý odkaz na tento dokument byl rozeslán ČSK newsletterem dne 29. 9. 2022).

Jednou z podmínek pro udělení tohoto osvědčení je absolvování kurzu pro odborné zástupce. Povinnost absolvovat kurz mají všichni odborní zástupci bez ohledu na to, zda jsou do funkce ustanoveni ve své vlastní společnosti, anebo zda funkci vykonávají pro poskytovatele, se kterým nejsou nijak majetkově propojeni. Podrobný výklad byl zveřejněn v LKS 1/2022 v rubrice Právní poradna na str. S12 (dostupné na www.lks-casopis.cz).

Žádost o vydání osvědčení se podává elektronicky v členské sekci na webu ČSK www.dent.cz (přihlásíte se svým IKČ nebo e-mailem a heslem, poté Moje agenda / Žádosti / +Nová žádost / Členská agenda / Žádost o vydání osvědčení o splnění podmínek pro výkon funkce odborného zástupce).

Těm, kdo kurz pro odborné zástupce ještě neabsolvovali, nabízíme tyto možnosti:

  • Brno 24. 11. 2022, Hotel International

  • Praha 1. 12. 2022, Kongresové centrum Praha

  • Olomouc 8. 12. 2022, Clarion Congress Hotel

Registrace je možná na www.dent.cz (Vzdělávání).