LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Hned na začátku letošního roku se sešli předsedové oblastních stomatologických komor se členy představenstva ČSK k pravidelnému jednání. Zástupci českých OSK přijeli 19. ledna do Prahy a z moravských OSK pak 26. ledna do Olomouce. Když se dohromady sejde většina předsedů oblastních komor, sejde se i spousta problémů. A právě od toho, aby se společně řešily, tyto akce jsou.

Pražské jednání bylo co do počtu účastníků větší, protože se konalo v jednom odpoledním termínu pro předsedy všech českých oblastních komor.

Prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., seznámil předsedy s nejdůležitějšími informacemi za uplynulé období: co se událo ve zdravotnictví, co udělala Komora, s kým jednala a jaké to přineslo výsledky, které zajímavé akce Komora uspořádala atd.

Podrobně se – spolu s právníkem Mgr. Jiřím Slavíkem – zastavil u témat, k nimž směřuje nejvíce dotazů z oblastí nebo přímo od jednotlivých členů Komory. Aktuálně k nim na začátku roku patří podrobnosti k vykazování některých kódů v rámci úhrad stomatologické péče (potřebné informace jsou pro členy ČSK na webových stránkách a o vykazování nově zavedeného kódu 00918 jsme psali v rubrice Právní poradna v LKS 1/2018). Doslova „hitem sezony“ je nadále e-recept, elektronická evidence tržeb a GDPR, o čemž jste také pravidelně informováni prostřednictvím všech komorových komunikačních kanálů a nyní se můžete zeptat na detaily i svých předsedů OSK. Velkým tématem zůstává problematika vztahující se k aprobačnímu řízení a působení cizinců v prostředí českých zubních ordinací. Jak zaznělo, Komora chce být tvrdá vůči cizincům, kteří nemají dostatečné odborné předpoklady pro práci zubního lékaře a nebo dokonce pracují „na černo“, ale férová k těm, kteří toto povolání vykonávají v zákonném rámci, dobře a na požadované úrovni.

Na lednovém setkání také pokračovala diskuze k návrhům změn řádů ČSK, která byla zahájena na obdobném jednání již loni v listopadu před sněmem ČSK v Plzni. Změny, o nichž návrhy uvažují, směřují k podpoře členského registru a usnášeníschopnosti. Projednávána byla také otázka, kolik by oblastní stomatologické komory v závislosti na velikosti své členské základny měly mít zástupců ve sněmu ČSK.

Další rozprava byla zahájena k otázce, zda by měla ČSK vystupovat jako garant personálního, věcného a technického vybavení ordinací. Pokud ano, pak by to pro Komoru samozřejmě představovalo více práce, ale i větší prestiž v očích jejích členů. Pokud ne, pak hrozí, že ordinace budou objíždět a kontrolovat úředníci, na něž nebude mít Komora v podstatě žádný vliv. Tuto kompetenční záležitost je třeba dobře zvážit a promyslet skutečně do detailů.

Významnou součástí programu byl jako obvykle blok věnovaný spolupráci OSK a Kanceláře ČSK, v němž vystoupila Ing. Jitka Povolná, vedoucí vnitřního oddělení. Předsedové OSK obdrželi od Kanceláře ČSK potřebné materiály, například se zpracovanými přehledy o činnosti OSK a o rozpočtech OSK na rok 2018, z nichž opět některé nemohly být schváleny pro neusnášeníschopnost oblastního sněmu. Byla zodpovězena řada konkrétních dotazů k platbě členských příspěvků na rok 2018 a hovořilo se také o pravidelné inventarizaci v OSK v letošním roce.

Pražské jednání bylo co do počtu účastníků větší, protože se konalo v jednom odpoledním termínu pro předsedy všech českých oblastních komor.
Lednové počasí rozhodně nebylo pro cestování zrovna ideální a navíc se po celé zemi začínala šířit chřipková epidemie... Přesto do Prahy a Olomouce přijela naprostá většina předsedů OSK. Za to, že svůj čas – prakticky celý den – věnovali Komoře, dostali symbolickou odměnu. Jak vidíte, čtyřlístek pro štěstí udělal radost! Na fotografii z Olomouce jsou (zleva) předseda OSK Uherské Hradiště MUDr. Bedřich Fridrich a předseda OSK Zlín MUDr. Petr Drbal.
Olomoucké setkání předsedů OSK bylo o něco „komornější“. Program však byl stejný jako v Praze, trochu se jen lišily konkrétní dotazy a místní problematika.
Fotografie je z Prahy a zachycuje soustředěně zamyšleného právníka Mgr. Jiřího Slavíka a MUDr. Rudolfa Jakla, člena představenstva ČSK a koordinátora pro české regiony.
Na fotografii z Olomouce je MUDr. Jaroslav Vostrejž, člen představenstva ČSK a koordinátor pro moravské a slezské regiony, spolu s viceprezidentem ČSK MUDr. Robertem Houbou, Ph.D.

14. 2. 2018

LKS 02/2018

Print: LKS. 2018; 28(2): 34 – 35

Autor:

Fotografie

Rubrika:

Téma: