LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zástupci Koalice soukromých lékařů (KSL) se sešli poprvé v novém roce 9. 1. 2019. Část jednání se týkala koordinace společného postupu při jednání se zdravotními pojišťovnami v rámci dohodovacího řízení o cenách zdravotní péče na rok 2020. Zajímavá diskuze se rozvinula kolem návrhu iniciovat v ČR vytvoření veřejného seznamu zdravotnických zařízení, který by přispěl k odhalení problémových regionů, sloužil by jako vodítko při výběrových řízeních k uzavírání smluv tam, kde chybí potřebná zdravotní péče, a ocenili by jej i lékaři, kteří hledají uplatnění.