LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Zástupci Koalice soukromých lékařů se letos sešli poprvé 3. 1. 2018 v Apolence a zabývali se zejména současnou situací ve zdravotnictví po nástupu nového ministra a hlavními cíli Koalice v nejbližším období.

Lednové jednání KSL

Na fotografii jsou dva zástupci Sdružení praktických lékařů ČR. V čele stolu MUDr. Petr Šonka, předseda sdružení a současný mluvčí KSL, a vlevo MUDr. Václav Šmatlák, člen předsednictva SPL ČR.