LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Za rok 2020 podávám daňové přiznání v elektronické podobě. Je pravda, že termín podání daňového přiznání je o měsíc posunutý?

Podle novely daňového řádu se základní lhůta (1. 4.) pro podání daňového přiznání prodlužuje do 1. 5., za předpokladu, že přiznání není podáno v základní lhůtě a je následně podáno elektronicky.

S prodloužením lhůty podání je spojeno i prodloužení lhůty splatnosti daně. Pokud vznikne přeplatek na dani z příjmů, bude při prodloužené lhůtě vyměřen až k 1. 5.

V současné době navíc platí generální pardon ministerstva financí, který promíjí úroky z prodlení a pokutu za opožděné daňové přiznání k dani z příjmů, což umožňuje podat přiznání za rok 2020 a zaplatit daň bez sankce o měsíc později oproti platným lhůtám. Termín podání přiznání v papírové podobě se z 1. 4. 2021 posouvá na 3. 5. 2021 a při elektronickém podání z 3. 5. 2021 na 1. 6. 2021.