LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Předsedové oblastních stomatologických komor se sešli se členy představenstva ČSK v pátek 5. 11. 2021 v Brně, tedy v předvečer víkendového 77. jednáním sněmu ČSK.

Setkání mělo hlavně diskuzní charakter k aktuálním událostem a k materiálům předloženým na program sněmu, s nimiž se předsedové měli možnost seznámit v předstihu.

Předsedům se představili členové představenstva ČSK – koordinátoři pro OSK, kteří jim jsou nápomocni například při řešení náhlých problémů v dané oblasti. V tomto funkčním období 2021 – 2025 se z praktických důvodů rozšířil počet koordinátorů ze dvou na čtyři: MUDr. Rudolf Jakl a MUDr. Richard Benko si rozdělili OSK v regionu Čech, MUDr. Radomír Otýpka má na starosti OSK slezského regionu a MUDr. Jaroslav Vostrejž zůstává koordinátorem moravských OSK.

18. 12. 2021

LKS 12/2021

Print: LKS. 2021; 31(12): 236

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: