LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

V pátek 9. 12. 2022 se v bazilice svatého Petra a Pavla na pražském Vyšehradě konal již tradiční vánoční koncert, který Česká stomatologická komora pořádá každým rokem pro své členy.

Navzdory chladnému počasí zavítaly na náš koncert desítky hostů, kteří ocenili výjimečnou a slavnostní příležitost zaposlouchat se do tónů chrámové hudby a setkat se se svými kolegy v neformální předvánoční atmosféře. Na koncertě zazněly skladby světově známých autorů a v závěru se posluchači „zahřáli“ při poslechu Vivaldiho Léta z cyklu Čtvero ročních dob. V den koncertu se však již v Praze hlásila o slovo zima, a tak Komora připravila pro všechny návštěvníky svařené víno a čaj, které byly podávány u stánku s občerstvením na prostranství před chrámem. Velké poděkování patří interpretům koncertu – houslistce Ludmile Pavlasové a varhaníkovi Ondřeji Valentovi, jejichž umění bylo oceněno dlouhým potleskem.

Slavnostního přivítání hostů se ujali prezident ČSK doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., a děkan kapituly Mgr. Ing. Michal Němeček.
Interprety úchvatného koncertu byli houslistka Ludmila Pavlasová a varhaník Ondřej Valenta.

21. 1. 2023

LKS 01/2023

Print: LKS. 2023; 33(1): 3

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: