LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Není obvyklé, aby o nové publikaci informoval kdokoli spjatý s jejím vznikem. Autora tohoto sdělení však omlouvá skutečnost, že i když byl odborným konzultantem jedné kapitoly tohoto díla, v domácím prostředí bezkonkurenčního, považoval za potřebné a vhodné informovat odbornou stomatologickou veřejnost o jeho kvalitách.

Mařatkova gastroenterologie je komplexní publikací shrnující poznatky z aktuální oblasti vnitřního lékařství, s mnoha přesahy do styčných oblastí medicíny, mezi něž můžeme počítat i stomatologii, neboť kapitola č. 10 „Vybrané choroby dutiny ústní“ pojednává o „naší“ problematice, představované z pohledu internistů zejména poruchami žvýkání, projevy celkových chorob v dutině ústní, nemocemi slinných žláz a nádory v dutině ústní.

Avšak i v kapitole č. 2 „Symptomatologie chorob gastrointestinálního traktu“ je obsáhlá podkapitola o orálních projevech řady nemocí (povlak jazyka, poruchy salivace, stomatodynie a glosodynie, foetor ex ore).

Další cenné informace o řadě chorob s projevy v dutině ústní jsou k nalezení v kapitolách pojednávajících o chorobách jednotlivých částí gastrointestinálního traktu (např. Sjögrenův syndrom, lupus erythematodes, Behçetův syndrom, idiopatické střevní záněty, atrofická gastritida, Plummerův – Vinsonův syndrom, IgG4 choroba, potravinové alergie aj.)

Kromě kapitol o specifické gastroenterologické problematice jednotlivých oddílů trávicího traktu, včetně život zachraňujících výkonů z oblasti terapeutické endoskopie, jsou zde kapitoly o chorobách peritonea, potížích spojených s graviditou, gastrointestinální infektologii, obezitě a bariatrii, poruchách příjmu potravy, základech klinické výživy (včetně probiotik a prebiotik), aplikované klinické farmakologii, imunologii a mikrobiologii trávicího traktu. Navíc, jak už to v současných, moderně koncipovaných monografiích a učebnicích bývá, najdeme v publikaci také kapitoly o historii české gastroenterologie a příslušné odborné společnosti, molekulární genetice, epidemiologii a biostatistice.

Velkoformátová dvoudílná publikace je kolektivním dílem 42 renomovaných autorů, reprezentantů řady medicínských oborů. Její součástí je též elektronická verze, obsahující kompletní text obohacený o interaktivní prvky, nástroje pro psaní poznámek a pořizování výpisků, videoprezentace diagnostických a terapeutických zákroků, s možností pravidelné aktualizace textu a doprovodných materiálů elektronické verze knihy. Z tohoto pohledu jde zřejmě o první domácí interaktivní medicínskou publikaci.

Mařatkova gastroenterologie je dílem výrazně vybočujícím z domácí medicínské produkce posledních let. Grafická úprava celého díla, tabulky, grafy, schémata a nákresy, fotodokumentace je na vysoké úrovni. I pro lékaře jiných odborností a studenty je publikace dobře srozumitelná, byť pojednává o odborně náročné problematice. Lze ji doporučit všem stomatologům přicházejícím častěji do odborného styku s pacienty s chorobami trávicího traktu, zejména pak klinickým pracovníkům.