LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Za rok 2018 chci uplatnit slevu na dani na manželku, která je na mateřské dovolené a nemá vlastní příjem vyšší než 68 000 Kč. Započítává se vyplacená mateřská v lednu 2019 do roku 2018 nebo roku 2019?

Mateřská, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti nebo ošetřovné vyplacené v lednu 2019 se započítávají do vlastního příjmu manželky (manžela) až do zdaňovacího období roku 2019, protože nejsou příjmem ze závislé činnosti podle § 6 zákona o daních z příjmů. Naopak mzda za prosinec 2018 vyplacená v lednu 2019 se zahrnuje do vlastního příjmu manželky (manžela) ve zdaňovacím období roku 2018.