LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Publikace seznamuje se základními principy jak klinické epidemiologie, tak medicíny založené na důkazu, aby čtenář s těmito znalostmi byl schopen správně pochopit nové poznatky publikované v literatuře a na jejich základě uplatnit správné rozhodování.

Medicína založená na důkazu je novou filozofií medicíny, ve které by každé rozhodnutí lékaře mělo být opřeno o současný nejlepší vědecký důkaz. Neboli medicína založená na důkazu je definována jako integrace nejlepšího vědeckého důkazu s klinickou zkušeností a pacientovými hodnotami.

Kniha je určena jak pro studenty lékařských i zdravotnických fakult, tak pro lékaře i nelékařské klinické pracovníky všech oborů.

18. 12. 2021

LKS 12/2020

Print: LKS. 2021; 31(12): 252

Autor:

Rubrika:

Téma: