LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Memorix anatomie lze stručně charakterizovat jako: Vše, co by člověk pohybující se ve zdravotnictví měl vědět. Je to moderní učebnice, která systematicky shrnuje informace z obecné, speciální a topografické anatomie, jež jsou doplněny 1500 ilustracemi. Kromě nejdůležitějších informací každá kapitola obsahuje klinické korelace, mnemotechnické pomůcky a zajímavosti.

Na tvorbě knihy spolupracovalo více než dvě stě anatomů, histologů, kliniků, andragogů a studentů medicíny. Kniha se postupně stala jednou z nejvyhledávanějších naučných knih z oblasti medicíny, a to jak studenty, tak dalšími zájemci o tento obor.

Oproti jiným učebnicím je Memorix anatomie napsán jednoduchým jazykem, a přitom se stále jedná o vysoce odborný a obsáhlý text. V knize se dočteme zásadní a zajímavé informace o téměř celém anatomickém systému lidského těla. Popisky k ilustracím ještě hlouběji dokreslují vývoj, ale také funkce dané části těla.

Autoři napsali také anglickou verzi Memorix Anatomy (vyšla v září 2015), již s úspěchem prezentovali na mezinárodní anatomické konferenci ISCAA 2015. Více než deset anatomů z celého světa projevilo zájem o překlad knihy do svých rodných jazyků.

18. 9. 2021

LKS 09/2021

Print: LKS. 2021; 31(9): 185

Autor:

Rubrika:

Téma: