LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dne 21. 10. 2021 se ve VFN Praha konal 29. Hoderův den – mezinárodní sympozium Zásady bezpečné analgosedace.

Mezioborová spolupráce při sedacích a analgosedacích je kriticky důležitá nejen pro bezpečnost pacientů, ale i proto, abychom si zbytečně nezvyšovali náklady. Děkuji anesteziologům, jmenovitě prof. MUDr. Vladimíru Černému, Ph.D., FCCM, předsedovi České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, za přizvání ke spolupráci. Rádi bychom, aby dokument, který bude pokračováním semináře, odrážel i specifika stomatologie a aby byly překonány dlouholeté spory a otázky.