LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Mění se v roce 2019 minimální částka pro přihlášení zaměstnance k nemocenskému pojištění? V roce 2018 byla 2500 Kč.

Ano, mění se rozhodná částka pro nemocenské pojištění v roce 2019. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo od 1. 1. 2019 zvýšení rozhodné částky pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění na 3000 Kč. Např. odměna z dohody o pracovní činnosti, která je sjednána jako zaměstnání malého rozsahu, nebude do částky 2999 Kč podléhat odvodům sociálního a zdravotního pojištění. Sdělení vyšlo pod číslem 236/2018 Sbírky předpisů.