LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Jaké jsou nové minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných pro rok 2022?

V roce 2022 opět dochází ke změnám u minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Ti, kteří vykonávají tzv. hlavní činnost, budou u sociálního pojištění platit minimální zálohu ve výši 2841 Kč. Osoby samostatně výdělečně činné podnikající v rámci vedlejší činnosti budou platit minimální zálohu ve výši 1137 Kč. Nová výše záloh se platí až po podání Přehledu za rok 2021. Minimální nemocenské bude činit 147 Kč. U zdravotního pojištění se minimální záloha zvedla na částku 2627 Kč. Nová výše minimální zálohy se platí už od ledna 2022. Jestliže osoba samostatně výdělečně činná platila v roce 2021 částku menší než 2627 Kč, je nutné zálohu zvednout na tuto částku.