LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Dobré jméno České stomatologické komory mu vždy leželo na srdci. Jeho náhlý odchod hluboce zasáhl kolegy a přátele, kteří si ho vždy velmi vážili.

MUDr. Ivan Novický

Pro Komoru aktivně pracoval od jejího vzniku v OSK i v centrálních orgánech. Za svoji oblast byl členem sněmu ČSK, po tři funkční období (2005 – 2017) byl členem představenstva ČSK a od září 2017 své zkušenosti úročil jako člen revizní komise ČSK. Zemřel 7. 3. 2021 ve věku 67 let. Slova prezidenta ČSK to vyjadřují výstižně: „Lidé mají různé kvality. Pan doktor Ivan Novický vynikal mimo své odborné kvality také slušností a noblesou. Bude mi chybět jeho víra nejenom v Boha, ale i v budoucnost, v lidskost. Nezasloužil si odejít tak brzo, ale vím, že až se jednou rozezní nové varhany v Katedrále, na které se moc těšil, budou zpívat i za něj.“ Kolegové z revizní komise ČSK se loučí slovy: „Starý voják neumírá, jen se někam vytratí... Obsah a titul této knihy jako by charakterizoval postoje a chování našeho kolegy MUDr. Ivana Novického. Při jeho zvolení do revizní komise jsme jej znali ze setkání na sněmech nebo při jednáních představenstva. Teprve časem jsme poznali jeho naturel – vždy plný soucitu, slušnosti a ohledů k druhým. V každé situaci, při každém svízelném problému volil cestu dobroty a cti. I když nebyl nikdy ohnivým diskutérem, jeho názory byly vždy rozumné a podnětné. Ivane, budeš nám chybět.“

S úctou vzpomíná

Česká stomatologická komora

24. 4. 2021

LKS 04/2021

Print: LKS. 2021; 31(4): 81

Autor:

Fotografie

  • Ladislav Šolc

Rubrika:

Téma: