LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Asistentka MUDr. Jana Vášková byla několik desítek let nedílnou součástí oddělení dětské stomatologie Stomatologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha.

MUDr. Jana Vášková

Svýma rukama s trpělivostí sobě vlastní ošetřila velké množství dětí, lze říci, že i několik generací dětí. Věnovala se pregraduální výuce studentů a v rámci akademického působení byla spojována s prof. E. Rozkovcovou a as. MUDr. M. Markovou. Byla spoluautorkou Stupnice vývoje zubu (Komínek, Rozkovcová, Vášková), spoluvytvářela pravidlo pro indikaci extrakce třetích molárů (Rozkovcová, Marková, Vášková). MUDr. Jana Vášková zemřela v srpnu 2021 ve věku 82 let.

V její osobě odešla ze Stomatologické kliniky lékařka, která za sebou zanechala stopu, již je třeba si připomínat.

Čest její památce!

S úctou vzpomíná

Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN Praha

OSK Praha 2

23. 10. 2021

LKS 10/2021

Print: LKS. 2021; 31(10): 192

Autor:

Fotografie

  • Archiv 1. LF UK a VFN Praha

Rubrika:

Téma: