LKS časopis

Recenzovaný časopis
České stomatologické komory

elektronická verze

ISSN 1210-3381 (Print)
ISSN 2571-2411 (Online)

ČSK
Aktuální číslo
Rubriky
Témata
Autoři

Upřímně blahopřejeme doc. MUDr. Patriku Prachárovi, Ph.D., ze Stomatologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně ke jmenování řádným docentem stomatologie dne 1. 11. 2020.

doc. MUDr. Patrik Prachár, Ph.D.

Je to dobrá zpráva nejenom pro brněnskou kliniku, ale i pro celý obor stomatologie.

22. 5. 2021

LKS 05/2021

Print: LKS. 2021; 31(5): 100

Fotografie

  • Archiv ČSK

Rubrika:

Téma: